"Grupa poprawiła pozycję gotówkową - na naszych kontach na koniec roku było 271 mln zł (wzrost rok do roku o ok. 3%), oraz zbudowała solidny portfel zamówień we wszystkich segmentach działalności: w części budowlano-infrastrukturalnej posiadamy zamówienia na kwotę ok. 3,5 mld zł" - napisał prezes Leszek Gołąbiecki w liście do akcjonariuszy.

Podkreślił, że budownictwo kubaturowe w kraju zakończyło rok 2021 z założonymi wynikami i to mimo wzrostu cen materiałów i istotnej presji płacowej.

Reklama

"Obecnie na terenie Polski Unibep SA realizuje ok. 40 kontraktów. Inwestycje prowadzone przez ten segment działalności są coraz bardziej zdywersyfikowane - budujemy osiedla mieszkaniowe głównie dla prywatnych inwestorów w Warszawie, Łodzi, Krakowie czy Poznaniu, ale także realizujemy inne obiekty kubaturowe na terenie niemal całej Polski (Warszawa, Białystok, Bielsk Podlaski, Grajewo, Orzysz). Portfel zleceń tego segmentu na rok 2022 oraz lata kolejne wynosi ok. 1,85 mld zł" - dodał prezes.

Głównym przedmiotem działalności Grupy Unibep jest budownictwo ogólne. Działalność budowlana kubaturowa stanowi ok. 50% wszystkich przychodów.

Portfel zamówień w segmencie infrastruktura ma wartość 1 100 mln zł, budownictwo modułowe - 346 mln zł, a budownictwo energetyczno-przemysłowe - 235 mln zł, wymieniono w sprawozdaniu zarządu.

Budrex - spółka budująca wiadukty, mosty i inne obiekty inżynierskie, także realizująca zaporę na granicy polsko-białoruskiej - ma portfel zleceń na poziomie ok. 223 mln zł.

"Oddział Infrastruktury Unibep SA ma solidny portfel zamówień - na rok 2022 oraz lata kolejne wynosi on blisko 890 mln zł. W bieżącym roku zakończymy budowę odcinka drogi krajowej S61 Szczuczyn - Ełk, a rozpoczniemy dwa odcinki S19: Krynice - Białystok (w konsorcjum z firmą zewnętrzną) i Ploski - Haćki (w konsorcjum w ramach Grupy Unibep). Niewątpliwym wyzwaniem jest budowa zapory na granicy z Białorusią - Unibep SA wraz ze spółką zależną Budrex Sp. jest jednym z dwóch realizatorów wybranych wśród kilku oferentów na budowę tej ważnej inwestycji" - czytamy w sprawozdaniu.

Unibep zwraca też uwagę, że rok 2021 w Fabryce Domów Modułowych Unihouse w Bielsku Podlaskim - producencie wielorodzinnych budynków w technologii drewnianej - był drugim rokiem przepracowanym w nowej strukturze prawnej: jako oddzielna spółka, której jedynym udziałowcem jest Unibep.

"W Unihouse SA miały miejsce korzystne zmiany, związane z poprawą efektywności fabryki: od sprzedaży, po standaryzację produkcji i wypracowanie procesów umożliwiających osiąganie założonych celów biznesowych. Dla Unihouse SA nadal kluczowym rynkiem jest rynek skandynawski (Norwegia i Szwecja), ale spółka jest coraz skuteczniejsza w pozyskiwaniu zleceń na rynku niemieckim - ma tam podpisanych pięć umów o wartości ok. 190 mln zł, przy czym związana z tym sprzedaż w roku 2022 i latach kolejnych to ok. 142 mln zł. Wartość całego portfela Unihouse na rok 2022 i lata kolejne wynosi ponad 346 mln zł" - napisano dalej.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 712 mln zł w 2021 r.

(ISBnews)