Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 54,99 mln zł wobec 41,62 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 587,49 mln zł w IV kw. 2021 r. wobec 433,14 mln zł rok wcześniej.

W całym 2021 r. spółka miała 186,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 110,98 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 2 262,02 mln zł w porównaniu z 1 670,44 mln zł rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł odpowiednio: 265,19 mln zł wobec 173,79 mln zł rok wcześniej.

Przychody wzrosły w ub.r. o 35,4% r/r do najwyższego poziomu w historii grupy, podkreślono w komunikacie poświęconym wynikom.

"Znaczne wzrosty Auto Partner wypracował w eksporcie (+46,3% r/r), przekraczając barierę 1 mld zł. W kraju także grupa osiągnęła silną dynamikę - wzrost przychodów o 27,43% r/r do blisko 1,23 mld zł. Imponująco przedstawia się również zysk netto grupy, który wzrósł aż o blisko 68% do 186 mln zł, czyli również był historycznie rekordowy" - czytamy w komunikacie.

Auto Partner realizuje sprzedaż łącznie na 30 rynkach. Na koniec roku eksport stanowił blisko 46% sprzedaży (1,03 mld zł), Poska nadal pozostaje największym rynkiem zbytu stanowiąc ponad 54% przychodów Auto Partner (blisko 1,23 mld zł).

"Znaczny wzrost rentowności Grupy na poziomie operacyjnym w 2021 r. to efekt głównie wzrostu marży brutto na sprzedaży, utrzymywania silnej dyscypliny kosztowej od początku pandemii Covid-19 oraz wykorzystania dźwigni operacyjnej po ustaniu ograniczeń związanych z pandemią. Rentowność marży brutto ze sprzedaży utrzymywała się na wysokich poziomach zbliżonych do poprzednich kwartałów (narastająco wynosiła 29,1% wobec 28,5% rok wcześniej)" - czytamy dalej.

W 2021 r. Auto Partner otworzył 14 nowych filii w Polsce i w efecie łączna ich liczba wynosi 106. Istotnym elementem w rozwoju Grupy w 2021 r. było także rozszerzenie sieci zrzeszonych niezależnych warsztatów pod marką MaXserwis, a także rozwijanie zakresu wysokomarżowego asortymentu marki własnej MaXgear. Łączna powierzchnia magazynowa Auto Partner wynosi ponad 100 tys. m2, wymieniono dalej w informacji.

"Po raz kolejny udowodniliśmy, że znakomicie wykorzystujemy obecną sytuację w branży, czyli rosnący popyt na części samochodowe. Dodatkowo ceny części także są coraz wyższe, m.in. w wyniku czynników makroekonomicznych. Na tym wszystkim zyskują ich dystrybutorzy, czyli rynek aftermarket. Połączenie bardzo dobrej sytuacji w branży i mocnej marki Auto Partner przełożyło się na nasze rekordowe wyniki. Co więcej, nadal widzimy spore perspektywy do dalszego rozwoju" - skomentował prezes Aleksander Górecki, cytowany w komunikacie.

Prezes dodał, że z biznesowego punktu widzenia Auto Partner nie spodziewa się wyraźnego negatywnego przełożenia się wojny na wyniki finansowe w 2022 r. Ekspozycja grupy na rynek ukraiński jest znikoma i obejmowała poniżej 0,5% generowanych przez grupę obrotów miesięcznych.

"W geście solidarności z Ukrainą grupa wstrzymała współpracę z rynkiem rosyjskim i białoruskim, a także wycofała wszelkie przedstawicielstwa oraz eksport części aftermarket na terytoria Rosji i Białorusi. Eksport grupy na rynek rosyjski stanowił 0,1% a na rynek białoruski 0,02% generowanych przez grupę przychodów miesięcznych. Długofalowy wpływ wydarzeń za wschodnią granicą na ogólną sytuację gospodarczą w tej chwili trudny jest do przewidzenia" - podsumował Górecki.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2021 r. wyniósł 186,06 mln zł wobec 116,06 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Auto Partner jest importerem i dystrybutorem części do samochodów osobowych i dostawczych. Współpracuje z dostawcami części zamiennych w obszarze tzw. rynku aftermarket, jak również dostawcami OEM z całego świata. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2,26 mld zł w 2021 r.

(ISBnews)