Atal odnotował 331,16 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2021 r. wobec 167,44 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2021 r. wyniósł 332,88 mln zł wobec 145,7 mln zł zysku rok wcześniej.

Atal to firma deweloperska specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Atal w 2021 roku przekazał klientom ponad 3 700 lokali, zakontraktował 4 258 lokali. Akcje spółki są notowane na GPW od 2015 r.

(ISBnews)