Zysk operacyjny wyniósł 26,84 mln zł wobec 18,06 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 223,87 mln zł w 2021 r. wobec 193,51 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2021 r. wyniósł 14,5 mln zł wobec 10,46 mln zł zysku rok wcześniej.

ATM Grupa jest największym niezależnym producentem telewizyjno-filmowym w Polsce. Działa od 1992 roku i jako jedyna w branży posiada status spółki publicznej notowanej na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)