Reklama

Wcześniej w tym tygodniu TXM podał, że zarząd tej spółki złożył wniosek o jej upadłość.

"Zarząd Redan SA z siedzibą w Łodzi niniejszym informuje, iż na podstawie informacji podanych w raporcie bieżącym spółki TXM SA z siedzibą w Warszawie o numerze 10/2022 opublikowanym w dniu 2 maja 2022 r. podjął decyzję o utworzeniu odpisu na 100% wartości bieżących należności od tej spółki w kwocie 0,8 mln zł. Utworzony odpis obciąży pozostałe koszty operacyjne w sprawozdaniu finansowym na dzień 31 marca 2022 r. Utworzony odpis ma charakter niepieniężny" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie Redan wskazał, iż jest właścicielem 30,2% akcji TXM uprawniających do wykonywania 40,7% głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki; na wartość posiadanych akcji są utworzone 100-proc. odpisy aktualizujące ich wartość.

Redan podkreślił też, że obie spółki - Redan oraz TXM - są od siebie niezależne.

"Każda ze spółek prowadzi dla siebie odrębne operacje niepowiązane i niewspółdzielone z tym drugim (poza usługami udostępnienia zasobów serwerowni na rzecz TXM SA wraz z usługami administracyjnymi). W każdej ze spółek są: (i) inne towary, (ii) odrębne magazyny, (iii) inne źródła finansowania działalności oraz (iv) nie ma pracowników pracujących jednocześnie w obu spółkach" - czytamy dalej.

Redan wskazał też, że nie udzielił TXM pożyczek lub innych instrumentów o podobnym charakterze, nie poręczył ani w inny sposób nie udzielił zabezpieczeń za zobowiązania TXM. Redan nie prowadzi operacji gospodarczych z TXM, z wyjątkiem wskazanego powyżej świadczenia usług IT, nie posiada wierzytelności od TXM innych niż wierzytelności z tytułu usług IT, na które tworzy odpis.

"Biorąc pod uwagę powyższe fakty, w ocenie zarządu Redan ewentualna upadłość lub zakończenie działalności przez TXM SA w innej formie nie wpłynie na sytuację finansową Redan" - podsumowano.

Redan pod koniec sierpnia 2020 r. sprzedał udziały w swojej spółce zależnej Top Secret i obecnie realizuje usługi na rzecz marki "Top Secret", które dotyczą m.in. wykonywania wszystkich operacji logistycznych, obsługi w zakresie IT oraz wsparcia w zakresie usług back-office. Redan posiada także opcję call uprawniającą do odkupienia udziałów w Top Secret Sp. z o.o. po 1 września 2022 r. Spółka Redan powstała w 1995 r., a od 2003 r. jest notowana na GPW.

(ISBnews)