Zysku brutto w I kw. br. wyniósł 3,9 mln zł wobec 45,2 mln zł zysku rok wcześniej.

"Główne czynniki wpływające na poziom zysku brutto na sprzedaży:

• Podwyżki cen sprzedaży

• Podwyżki cen na komponenty, materiały, energię do produkcji (stal, elektronika),

• Spadek marżowości w kategorii towarów wynikający ze wzrostu kosztów transportu (kontenery) oraz podwyżek cen od dostawców" - czytamy w komentarzu zarządu.

Zysk operacyjny wyniósł 10,7 mln zł wobec 45,4 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 834,7 mln zł w I kw. 2022 r. wobec 790 mln zł rok wcześniej.

Kluczowe informacje nt. sprzedaży na poszczególnych rynkach:

• Ponad 5,4% wzrost sprzedaży r/r

• Podniesienie cen na wybranych rynkach od stycznia 2022

• Na rynku polskim wzrost sprzedaży o 12% r/r.

• W regionie zachodnim sprzedaż wyższa r/r o ponad 5,7%.

• Na rynku wschodnim spadek przychodów o 2,6%.

• Zawieszenie sprzedaży w Ukrainie.

• Wstrzymanie produkcji na rynek rosyjski

• Region północny wzrost sprzedaży 32%, wymieniono w komentarzu.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2022 r. wyniósł 3,2 mln zł wobec 33 mln zł zysku rok wcześniej.

Amica jest producentem sprzętu AGD, notowanym na warszawskiej giełdzie od 1997 r. W 2021 r. miała 3 434 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)