Reklama

Strata operacyjna wyniosła 4,42 mln zł wobec 0,64 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 52,36 mln zł w I kw. 2022 r. wobec 52,23 mln zł rok wcześniej.

"Wojna na Ukrainie, a co za tym idzie nałożone sankcje na Rosję nie mają bezpośredniego wpływu na kierunki sprzedaży naszych produktów oraz zakupu materiałów, jako że nie prowadzimy bezpośredniej działalności na terytorium Rosji i Ukrainy. Nasze kanały dystrybucji nigdy nie były związane z tymi rynkami, również bezpośrednia sieć dostaw nigdy nie była i nie jest uzależniona od tych kierunków. Zatrudniamy kilka osób z Ukrainy i nawet ich odejście nie zachwieje zasobami pracowniczymi spółki. Wojna wpływa niekorzystnie na rynki finansowe i surowcowe. Wzrastające niedobory w zakresie dostaw surowców wpływają na wzrost cen i dostępność niektórych materiałów. Pojawia się również ryzyko kursowe, jako że rynki nerwowo reagują w tak niepewnych czasach, co niesie za sobą wahania kursów głównych walut. Taka sytuacja powoduje konieczność zabezpieczania zarówno cen surowców jak i kursów walut, a to z kolei wymaga zaangażowania większych zasobów kapitału obrotowego" - czytamy w raporcie finansowym.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2022 r. wyniosła 4,55 mln zł wobec 0,68 mln zł straty rok wcześniej.

Elektrotim specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych i systemów automatyki dla budownictwa i przemysłu. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. W 2020 r. miał 276,83 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)