"Na mocy ugody, Mostostal Warszawa dokona na rzecz emitenta, zgodnie z postanowieniami ugody, płatności kwoty 15 432 359,04 zł. W Ugodzie postanowiono, iż jej zawarcie oraz płatność w/w kwoty na rzecz emitenta, wyczerpuje wszelkie wzajemne roszczenia emitenta i Mostostalu Warszawa związane z umową, co nie dotyczy jednak uprawnień lub roszczeń Mostostalu Warszawa z tytułu rękojmi i gwarancji jakości powstałych do dnia zawarcia ugody" - czytamy w komunikacie.

Reklama

Zawarcie ugody stanowi będzie miało pozytywny wpływ na wynik finansowy Rafako w kwocie 13 132 359,04 zł, podano również.

W ugodzie zastrzeżono, iż warunkiem jej wejścia w życie jest dokonanie przez Mostostal Warszawa wspomnianej płatności na rzecz Rafako.

Mostostal Warszawa jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów "pod klucz" dla partnerów krajowych i zagranicznych. Spółka debiutowała na GPW w 1993 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,31 mld zł w 2021 r.

Rafako jest producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Rafako sięgnęły 537 mln zł w 2021 r.

(ISBnews)