"W I półroczu 2022 r. łączne spłaty z zarządzanych przez Best portfeli wyniosły rekordowe 217,8 mln zł, o 4% więcej niż w I półroczu 2021 r. (obecnie drugim najlepszym w historii grupy okresie). Na wzrost spłat złożyły się zarówno pierwsze efekty dokonanych w ostatnich kwartałach zakupów nowych portfeli wierzytelności, jak i dobra spłacalność wierzytelności obsługiwanych przez grupę od kilku lat" - podano w komunikacie.

W ostatnich 12 miesiącach Grupa Best zainwestowała 194 mln zł w portfele wierzytelności o wartości 836 mln zł. To istotnie więcej niż wyniosły łączne inwestycje grupy zrealizowane w latach 2018-2020.

Reklama

"Zrealizowane zakupy nie wyczerpują potencjału inwestycyjnego firmy. Jesteśmy gotowi rokrocznie inwestować nawet 250-300 mln zł. Finalny poziom inwestycji zależeć będzie, w dużej mierze, od warunków rynkowych, w tym podaży i cen portfeli. Niezmiennie zakładamy, że obecna sytuacja gospodarcza stymulować będzie wzrost rynku wierzytelności. Grupa Best będzie zwiększała w najbliższych latach skalę swojej działalności, zarówno w Polsce, jak i na rynkach zagranicznych" - powiedział prezes Best Krzysztof Borusowski, cytowany w materiale.

Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 339,07 mln zł w 2021 r.

(ISBnews)