Urząd poinformował w poniedziałek, że szef UOKiK wydał decyzję wobec przedsiębiorcy Obligacje Społeczne Prosta Spółka Akcyjna z Warszawy. Nałożył w niej kary finansowe zarówno na samą firmę, jak i na osobę zarządzającą (prezesa), "która umyślnie dopuściła do naruszeń zbiorowych interesów konsumentów".

Prezes UOKiK wydał wcześniej ostrzeżenie konsumenckie oraz decyzję tymczasową, w której zobowiązał przedsiębiorcę do zaniechania nieuczciwych praktyk. "W związku z tym Urząd podjął działania, które doprowadziły do zamknięcia strony internetowej, na której były prezentowane treści wprowadzające konsumentów w błąd" - przekazano.

Jak podał UOKiK, za naruszanie zbiorowych interesów konsumentów odpowiedzialność finansową poniesie zarówno spółka Obligacje Społeczne, jak i jej prezes i jedyny członek zarządu - Klaudiusz Dębowski. Nałożone kary wynoszą łącznie ponad 170 tys. zł.

Zgodnie z sentencją decyzji "Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nakłada na Obligacje Społeczne Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie kary pieniężne w wysokości (...) łącznie 91,8 tys. zł".

Reklama

Ponadto na "Klaudiusza Dębowskiego – członka zarządu pełniącego funkcję prezesa zarządu Obligacje Społeczne Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w związku z umyślnym dopuszczeniem do naruszenia przez przedsiębiorcę Obligacje Społeczne Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zakazu określonego w art. 24 ust. 1 i 2 pkt 3 ww. ustawy (…)" nałożono kary w łącznej wysokości 80 tys. zł - podał UOKiK.

Jak wyjaśnił prezes UOKiK Tomasz Chróstny, "praktyki stosowane przez spółkę Obligacje Społeczne były bardzo szkodliwe". "W ich efekcie konsumenci szukający możliwości bezpiecznej lokaty oszczędności mogli ponieść straty finansowe. Spółka na swojej stronie internetowej sugerowała, że ma w ofercie obligacje, co było nieprawdą. Nie wspominała również o ryzyku związanym z inwestycją, polegającą tak naprawdę na udzieleniu jej przez konsumenta oprocentowanej pożyczki" – powiedział cytowany w komunikacie Chróstny.

Szef UOKiK dodał, że "prezes spółki Obligacje Społeczne odgrywał kluczową rolę w przygotowaniu i realizacji strategii marketingowej firmy". "W celu pozyskania jak największej liczby klientów umyślnie dopuszczał do wprowadzania ich w błąd zarówno co do istoty oferty spółki, jak i związanego z nią ryzyka inwestycyjnego. Dlatego zdecydowałem, że musi za to ponieść osobiście karę finansową" – wskazał prezes UOKiK.

Urząd poinformował, że zakwestionowane praktyki dotyczą wprowadzanie konsumentów w błąd poprzez informowanie, że spółka oferuje obligacje lub obligacje społeczne. "Takie wrażenie wywoływało m.in. używanie takich pojęć jak: obligacje, obligacje społeczne, obligacje premiowe, emisja, emitent, seria. Tymczasem w rzeczywistości spółka Obligacje Społeczne proponowała inwestycje polegające na tym, że konsumenci udzielają jej oprocentowanych pożyczek – po 10 tys. zł lub 100 tys. zł. O tym jednak można się było dowiedzieć dopiero na etapie podpisywania umowy" - wyjaśnił UOKiK.

Według Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów brak było ponadto informacji o ryzyku inwestycyjnym. Jak wyjaśniono w komunikacie, prezentując ofertę, spółka Obligacje Społeczne eksponowała wyłącznie korzyści, np. zapewniając: "Poza gwarantowanym zyskiem, każda transakcja jest zabezpieczona". "Tymczasem w momencie podpisywania umowy udzielana przez konsumenta pożyczka nie jest w żaden sposób zabezpieczona. Docelowo zabezpieczeniem ma być 1/3 udziału w samochodzie należącym do odrębnej spółki Prius 29. Konsument nie ma jednak prawnej możliwości domagania się od niej zawarcia umowy zastawu, a sama spółka nie może być uznana za podmiot dający rękojmię wypłacalności" - wyjaśnił UOKiK.

Urząd poinformował, że w toku jest jeszcze postępowanie wobec firmy KFG SA z Warszawy oraz jej prezesa. Na swojej stronie internetowej przedstawia ona ofertę "obligacji społecznych". Zarzuty również dotyczą wprowadzania konsumentów w błąd. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta