Zysk operacyjny wyniósł 5,7 mln zł wobec 32,55 mln zł zysku rok wcześniej.

Reklama

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 346,16 mln zł w II kw. 2022 r. wobec 357,35 mln zł rok wcześniej.

W I-II kw. 2022 r. spółka miała 1,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 16,31 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 525,19 mln zł w porównaniu z 586,99 mln zł rok wcześniej.

"Spadek przychodów jest przede wszystkim pochodną harmonogramów robót budowlanych (w pierwszych miesiącach br. Onde realizowało i rozliczyło mniej prac niż w tym samym okresie rok wcześniej). W drugim kwartale prace przyspieszyły, co zaowocowało stopniowym zwiększaniem zaawansowania realizowanych prac budowlanych i ich wyceny" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

"W rezultacie spadku przychodów przy jednoczesnym wzroście kosztów, w okresie pierwszych sześciu miesięcy 2022 r. zysk Grupy na poziomie EBITDA wyniósł 10,1 mln zł i był o 62,6% (17,5 mln zł) niższy niż rok wcześniej" - czytamy również.

Spółka dodaję, że obserwowana na rynku powszechna presja kosztowa odbiła się na osiągniętych przez grupę marżach - w I poł. 2022 r. marża brutto na sprzedaży wyniosła 6,2% (spadek o 5,5 pp. r/r), marża EBITDA – 1,3%, a marża zysku netto – 0,2%.

W I półroczu miesięcy 2022 r. Grupa Onde podpisała 26 nowych kontraktów do realizacji w latach 2022-2023, o łącznej wartości 243 mln zł.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-II kw. 2022 r. wyniósł 5,88 mln zł wobec 16,02 mln zł zysku rok wcześniej.

Onde jest czołowym wykonawcą infrastruktury dla sektora odnawialnej energetyki (OZE), w szczególności farm wiatrowych oraz farm fotowoltaicznych w Polsce. Funkcjonuje również w sektorze budownictwa drogowo-inżynieryjnego realizując inwestycje dla infrastruktury drogowej w Polsce. Spółka działa w ramach Grupy Erbud. Onde zadebiutowało na GPW w 2021 r.

(ISBnews)