Reklama

"Grupa Erbud w drugie półrocze 2022 r. weszła z bardzo stabilnym Portfelem zleceń na poziomie ok. 2,80 mld zł. Wartość portfela przypadająca na 2022 to ok. 1,7 mld zł. Dla porównania w analogicznym okresie roku poprzedniego wartość portfela na dzień 30 czerwca 2021 wynosiła 2,85 mld zł, z czego na rok 2021 przypadało 1,6 mld. zł" - czytamy w sprawozdaniu zarządu

W okresie styczeń-sierpień 2022 grupa podpisała kontrakty na wartość ok. 1 291 mln zł, podano także.

"Wartościowo najwięcej podpisała kubatura kraj (497 mln zł), następnie segment OZE (318 mln zł), przemysł kraj i zagranica (335 mln zł)" - czytamy dalej.

Na koniec czerwca 2022 r. portfel zleceń w działalności kubaturowej w kraju wynosił 1,7 mld zł wobec 1,6 mld zł na koniec czerwca 2021 r., przy czym na II półrocze 2022 r. przypada 0,9 mld zł, podała spółka.

"W czerwcu 2022 r. portfel zamówień zagranicznych wynosił 0,33 mld zł. w porównaniu ze 0,1 mld zł w analogicznym okresie roku 2021r., przy czym na II półrocze 2022 r. przypada 0,32 mld zł" - napisano dalej.

W segmencie budownictwo drogowo-inżynieryjne na koniec czerwca br. Erbud posiadał portfel zamówień o wartości 0,15 mld zł, z czego na rok 2022 przypada 0,12 mld zł. W porównywalnym okresie 2021 portfel w tym segmencie wynosił 0,04 mld zł.

W przypadku portfela zamówień z OZE spółka miała portfel zamówień o wartości 0,47 mld zł, z czego na rok 2022 przypada 0,37 mld zł. W porównywalnym okresie 2021 portfel w tym segmencie wynosił 0,55 mld zł.

Budownictwo i serwis dla przemysłu w kraju wykazał portfel zamówień na koniec czerwca br. o wartości 0,15 mld zł, z czego na rok 2022 przypada 0,13 mld zł. W porównywalnym okresie 2021 portfel w tym segmencie wynosił 0,2 mld zł. W przypadku zagranicy - portfel zamówień wyniósł 0,26 mld zł, z czego na rok 2022 przypada 0,12 mld zł. W porównywalnym okresie 2021 r. portfel w tym segmencie wynosił 0,06 mld zł.

W segmencie segment hydrotechniczny na koniec czerwca 2022 r. segment posiadał portfel zamówień o wartości 0,026 mld zł, z czego na rok 2022 przypada 0,018 mld zł.

Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2021 r. miała 3,1 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)