"Best przygotowuje się do bycia spółką dywidendową" - powiedział Borusowski podczas konferencji prasowej.

Nie podał jednak terminu, w którym mogłaby nastąpić wypłata pierwszej dywidendy. Podkreślił, że na razie Best realizuje regularnie skup akcji własnych, który można określić jako "testowy program dywidendowy".

Reklama

Best przeprowadził skup akcji własnych o wartości 10 mln zł wiosną br.

Prezes zwrócił też uwagę, że dywidenda wypłacana jest z zysku spółki-matki. W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2022 r. wyniosła 22,45 mln zł wobec 10,14 mln zł straty rok wcześniej.

Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 339,07 mln zł w 2021 r.

(ISBnews)