Zarząd ma na celu "zapewnienie akcjonariuszom udziału w zyskach wypracowywanych przez spółkę w okresach sprzyjającej koniunktury, w szczególności wygenerowanych i osiągniętych w okresie roku obrotowego 2019 (tu: okres normalnego funkcjonowania spółki w historycznie rekordowym dla spółki pod względem przychodów roku 2019), ale także w okresie roku obrotowego 2021, dotkniętego jeszcze skutkami pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, ale wskazującego na poprawę warunków prowadzenia działalności touroperatorskiej w odniesieniu do 'pandemicznego' roku 2020, co skutkowało osiągnięciem zysku netto, który jednakże ze względów ostrożnościowych (przed potwierdzeniem realizacji oczekiwanych poziomów sprzedaży) pierwotnie został pozostawiony w spółce jako zyski zatrzymane" - czytamy w komunikacie.

Reklama

Zarząd wnioskuje, aby kwota dywidendy przeznaczonej na wypłatę została ustalona w łącznej wysokości 21 828 000,00 zł, tj. w wysokości 1,50 zł na jedną akcję, na którą składają się:

- kwota w wysokości 14 552 000,00 zł, tj. w wysokości 1,00 zł na jedną akcję, jako część zysku netto spółki za rok obrotowy 2019 (zysk netto w łącznej wysokości 26 117 645,17 zł), pozostawionego w spółce jako "zyski zatrzymane" oraz

- kwota w wysokości 7 276 000,00 zł, tj. w wysokości 0,50 zł na jedną akcję, jako część zysku netto spółki za rok obrotowy 2021 (zysk netto w łącznej wysokości 19 092 313,67 zł), pozostawionego w spółce jako "zyski zatrzymane", wyjaśniono.

Proponowanym dniem, według którego ustalać się będzie listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (tzw. dniem dywidendy, tj. dniem ustalenia praw do dywidendy) jest dzień 21 października 2022 roku, natomiast proponowanym dniem wypłaty dywidendy jest dzień 31 października 2022 roku, podano także.

"Podjęcie przez zarząd spółki przedmiotowej decyzji wpisuje się w zakładany w kolejnych okresach, po okresie czasowego zawieszenia z uwagi na sytuację związaną z pandemią COVID-19, scenariusz dążenia do każdorocznej wypłaty dywidendy w przypadku osiągania przez spółkę dodatnich wyników netto w przyszłości" - zakończono w raporcie.

Rainbow Tours to operator turystyczny zajmujący się sprzedażą własnych imprez turystycznych, pośrednictwem w sprzedaży imprez turystycznych innych touroperatorów, biletów lotniczych, autokarowych, promowych. Spółka zadebiutowała na GPW w 2007 r.

(ISBnews)