Zysk operacyjny wyniósł 76,47 mln zł wobec 65,09 mln zł zysku rok wcześniej.

Reklama

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 727,13 mln zł w I poł. 2022 r. wobec 551,54 mln zł rok wcześniej.

"W okresie 6 miesięcy 2022 roku marża brutto na sprzedaży wynosiła 24,5% i była o 2,4 pkt proc. niższa niż w analogicznym okresie 2021 roku. Najważniejszym czynnikiem spadku marży brutto był wyższy koszt surowca - koszty zużycia materiałów i energii w przychodach w pierwszym półroczu 2022 roku (poza przychodami ze sprzedaży towarów i materiałów) wynosiły 62,3%, natomiast w pierwszym półroczu 2021 roku 58,9%" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Poziom kosztów sprzedaży wyniósł 76 021 tys. zł (zwiększył się o 14,7 mln zł w stosunku do pierwszego półrocza 2021 roku). W pierwszym półroczu 2022 roku Grupa Tarczyński ponosiła regularne wydatki na kampanię reklamową. Ich wartość w tym okresie wyniosła 8 934 tys. zł, podano także.

Wynik EBITDA grupy w analizowanym okresie wyniósł 96 194 tys. zł i był o 11 911 tys. zł wyższy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Rentowność EBITDA wyniosła 14,1%.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-II kw. 2022 r. wyniósł 45,4 mln zł wobec 40,93 mln zł zysku rok wcześniej.

Tarczyński jest producentem wyrobów wędliniarskich w Polsce, oferującym produkty pod markami Tarczyński, Dobrosława oraz Starpeck. Strategicznym obszarem działalności jest segment produktów premium. Spółka zadebiutowała na rynku głównym warszawskiej giełdy w czerwcu 2013 r.

(ISBnews)