Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego (IGHP) na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród hotelarzy podała, że w listopadzie blisko połowa (48 proc.) hoteli notuje frekwencję poniżej 30 proc. Z kolei obłożenie powyżej 50 proc. posiada tylko 18 proc. hoteli. W hotelach biznesowych 43 proc. obiektów nie przekracza frekwencji 30 proc., a powyżej 50 proc. obłożenia deklaruje 26 proc. z nich.

76 proc. hoteli ma obłożenie poniżej 30 proc.

Z ankiety przekazanej PAP wynika, że w grudniu obserwowana jest lekka poprawa w stosunku do danych sprzed miesiąca, ale nadal 76 proc. hoteli posiada obłożenie poniżej 30 proc., natomiast frekwencję powyżej 50 proc. wskazało tylko 7 proc. obiektów. "Styczeń jest zdecydowanie słabszy od grudnia, bo aż 91 proc. hoteli notuje obłożenie poniżej 30 proc." - podał sekretarz generalny IGHP Marcin Mączyński.

Reklama

Zwrócił uwagę, że przynajmniej na razie większym zainteresowaniem gości cieszy się Sylwester niż Święta Bożego Narodzenia.

"Dla całej grupy hoteli uczestniczących w ankiecie 36 proc. posiada aktualnie obłożenie w okresie świątecznym poniżej 30 proc. Do tego należy dodać sporą grupę, bo 33 proc. obiektów, które w ogóle nie sprzedają oferty specjalnej w tych dniach. Hoteli wypełnionych więcej niż w 70 proc. jest tylko 8 proc." - wskazał Mączyński.

Hotele biznesowe wypadają w okresie świątecznym zdecydowanie gorzej

Sekretarz generalny IGHP dodał, że hotele biznesowe wypadają w okresie świątecznym zdecydowanie gorzej niż wypoczynkowe. "Aż 61 proc. nie sprzedaje oferty, a obłożenie poniżej 30 proc. notuje 29 proc. obiektów. W hotelach wypoczynkowych tylko 15 proc. nie sprzedaje oferty, 25 proc. posiada obłożenie poniżej 30 proc., a najliczniejszą grupę, bo blisko połowę (48 proc.), stanowią hotele z frekwencją pomiędzy 30 i 70 proc." - zaznaczył.

Według eksperta dane dotyczące średniej ceny niezmiennie świadczą o ciągłej tendencji wzrostowej. "Konieczność podnoszenia cen przez hotele wynika z wciąż dynamicznie rosnących kosztów towarów i usług, żywności, wynagrodzeń oraz wysokich cen gazu i energii elektrycznej" - wyjaśnił Mączyński.

IGHP poinformowała, że ankieta została przeprowadzona online w dniach 3-8 listopada 2022 r. W badaniu uczestniczyło 181 hoteli ze wszystkich województw. Dominującymi formami biznesu hotelowego wśród ankietowanych obiektów są mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa.

autorka: Longina Grzegórska-Szpyt