Zysk operacyjny wyniósł 0,11 mln zł wobec 2,51 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 41,9 mln zł w III kw. 2022 r. wobec 36,82 mln zł rok wcześniej.

Reklama

W I-III kw. 2022 r. spółka miała 2,73 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2,34 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 113,32 mln zł w porównaniu z 97,77 mln zł rok wcześniej.

"Przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej Maxcom za trzy kwartały 2022 roku wyniosły 113 321 tys. zł i były o 16% wyższe od przychodów ze sprzedaży porównaniu do pierwszych dziewięciu miesięcy 2021 roku, jednakże szybsze tempo wzrostu kosztów działalności operacyjnej przyczyniło się do zrealizowania straty na działalności operacyjnej w wysokości 1 299 tys. zł, czego powodem były głownie wyższe koszty nabycia towarów, które nie miały pełnego przełożenia na ceny sprzedaży oraz rosnące koszty usług obcych, materiałów i energii" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2022 r. wyniosła 1,74 mln zł wobec 3,91 mln zł zysku rok wcześniej.

Maxcom jest dostawcą rozwiązań telekomunikacyjnych - tradycyjnych aparatów telefonicznych dedykowanych określonym grupom odbiorców - zwłaszcza seniorom. Spółka rozwija inne linie biznesowe wpisujące się w trendy zdrowego stylu życia i elektromobilności, jest także wyłącznym dystrybutorem marki globalnej marki nowoczesnych smartfonów Meizu. Maxcom zadebiutował na GPW w 2017 r.

(ISBnews)