Asbis Enterprises, według wstępnych założeń, oczekuje znacznego wzrostu przychodów w 2023 roku przy dbaniu o rentowność i cash flow, poinformował dyrektor finansowy Marios Christou. Tegoroczna dywidenda może być na podobnym poziomie lub nawet wyższa niż za 2021.

"Możemy opublikować prognozy finansowe na 2023, ale to jeszcze nie ten moment. Myślę, że jak zwykle pokażemy nasze szacunki wiosną. Obecnie finalizujemy tegoroczny budżet. Według bardzo wczesnych założeń w tym roku znacznie zwiększymy sprzedaż r/r, ale przy dbaniu o rentowność i cash flow" - powiedział Christou podczas spotkania z dziennikarzami.

W I-IV kw. 2022 r. spółka miała 75,87 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 77,02 mln USD zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 2 690,04 mln USD w porównaniu z 3 077,98 mln USD rok wcześniej.

W kwestii dywidendy wskazał, że jej łączny poziom może być taki sam jak rok temu lub może nawet wyższy. "Nie chcę jednak nic przesądzać, przekonamy się ostatecznie tradycyjnie w czerwcu" - zaznaczył dyrektor finansowy spółki.

Ocenił jednocześnie, że perspektywy roku 2023 są dla spółki obiecujące.

Reklama

"Mamy wysoko postawioną poprzeczkę we współpracy z Apple, inwestujemy w dystrybucję z wartością dodaną (VAD), rozwijamy nowe rynki (szczególnie w Afryce). Dobre perspektywy sprzedażowe widzimy w Azji Centralnej i na Kaukazie. Pomaga nam konsolidacja i ograniczanie kosztów przez gigantów technologicznych, dla których jesteśmy ważnym odbiorcą. Oczekujemy znacznego wzrostu sprzedaży marek własnych i nowych segmentów - jak robotyka - na fali trendów globalnych, które przewidują wręcz wykładniczy wzrost tego segmentu" - wymienił Christou.

W kwestii współpracy z Apple celem spółki jest utrzymanie silnej pozycji rynkowej oraz wzmocnienie relacji, co ma zaowocować przynajmniej 20-proc. wzrostem sprzedaży przy podobnej marży r/r. "Apple chce obecnie rozwijać się szczególnie na rynkach wschodzących, czyli tam, gdzie my działamy" - wskazał dyrektor finansowy Asbis.

W obszarze VAD spółka będzie koncentrować się na pozyskiwaniu i obsłudze dużych projektów biznesowych. Oczekuje, że sukces ostatnich lat związany z centrami danych i innymi projektami zostanie powtórzony mimo utraty rynku rosyjskiego.

Spółka dąży też do dalszego rozwoju w regionach Azji Centralnej, Kaukazu, Adriatyku oraz Bałkanów, a także rynków Europy Zachodniej. Asbis zdecydował się rozszerzyć zasięg poprzez wejście na nowe, obiecujące rynki afrykańskie. Christou oczekuje dobrego wkładu w przychody i rentowność sektora robotycznego i własnych marek. Ponadto spółka weszła na rynek używanych smartfonów z marką Breezy i planuje znaczący rozwój tej działalności na wszystkich swoich rynkach, wymienił podczas konferencji.

Asbis Enterprises Plc jest jednym z czołowych dystrybutorów produktów branży informatycznej na rynkach wschodzących Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. Skonsolidowane przychody Asbis wyniosły 2,69 mld USD w 2022 r.

(ISBnews)