Rada nadzorcza Rafako odwołała ze składu zarządu spółki prezesa Dawida Jaworskiego oraz cofnęła delegację członka rady Michała Sikorskiego do czasowego wykonywania czynności członka zarządu, powołała w skład zarządu spółki Roberta Kuraszkiewicza, powierzając mu pełnienie obowiązków prezesa zarządu spółki, a także powołała w skład zarządu spółki Andrzeja Marciniaka, podała spółka.

Rafako jest producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Rafako sięgnęły 391 mln zł w 2022 r.