Obok rekordowej wartości w transakcji w 2023 r., Związek Polskiego Leasingu poinformował również, że łączna wartość inwestycji sfinansowanych leasingiem w ciągu 30 lat, kiedy to utworzono organizację leasingodawców, sięgnęła 1 bln zł.

– Za nami kolejny rekordowy rok, w którym działające w Polsce – głównie mikro i małe przedsiębiorstwa zdecydowały się sfinansować swoje inwestycje za pomocą leasingu. Wartość aktywów będących w użytkowaniu klientów firm leasingowych osiągnęła poziom 200 mld zł. To potwierdza nasze przekonanie, że leasing jest ważnym narzędziem napędzającym gospodarkę. W 2023 r. najwyższy wzrost – o 35 proc. r/r – odnotowaliśmy w grupie pojazdów lekkich, czyli osobowych i dostawczych do 3,5 tony DMC. – mówi Monika Constant, prezes zarządu Związku Polskiego Leasingu.

Przedstawiciele ZPL podkreślają, że w Polsce – na tle innych krajów UE – leasing jest dla przedsiębiorców preferowanym sposobem finansowania inwestycji a wyniki za 2023 r. – 102 mld 514 mln zł oznaczają „optymistyczny trend wzrostowy”.

Reklama

Samochody motorem

Wśród zawieranych kontraktów zdecydowanie dominują transakcje leasingowe. Ich wartość na koniec 2023 r. wyniosła 89,1 mld zł. Łączna wartość umów pożyczek w branży w 2023 r. wyniosła 13,4 mld zł.

– Wszędzie na świecie, gdzie panują zasady wolnego rynku, największą grupę odbiorców produktów leasingowych stanowią małe i mikro firmy, czyli klienci o obrotach do 20 mln zł. W Polsce na koniec 2023 r. mają one niemal ¾ rynku, a dokładnie 69,4 proc. udziału w strukturze klientów firm leasingowych. – mówi Paweł Pach, prezes zarządu PKO Leasing, przewodniczący Rady ZPL.

Największą (48,5 proc.) grupą klientów są mikro firmy, czyli klienci o obrotach do 5 mln zł. – Klienci więksi, o obrotach od 5 do 20 mln zł. stanowią dziś 20,2 proc. a 29,2 proc. udziału w strukturze klientów firm leasingowych mają firmy o obrotach powyżej 20 mln zł – wylicza Paweł Pach.

Wiodącym sektorem dla polskiej branży leasingowej jest finansowanie pojazdów lekkich. W ujęciu kwotowym jest to 48,9 proc. całego rynku, a razem z pojazdami ciężarowymi – 70,9 proc., jak podaje ZPL. Na maszyny i inne urządzenia przypada 24,4 proc. wartości umów, a na inne transakcje (razem z nieruchomościami) blisko 5 proc.

W grupie pojazdów lekkich 85 proc. to pojazdy osobowe, natomiast 15 proc. dostawcze i ciężarowe do 3,5 tony DMC. Pojazdy lekkie w największym stopniu (60,7 proc.) trafiły do najmniejszych firm o obrotach rocznych do 5 mln zł. Wśród pojazdów ciężarowych, leasingiem najczęściej finansowany jest zakup ciągników siodłowych (54 proc.), naczep i przyczep (22 proc.), pojazdów powyżej 3,5 tony DMC (19 proc.) oraz autobusów (5 proc.). Natomiast na rynku maszyn, leasingiem najczęściej finansowano maszyny rolnicze (24,7 proc.), sprzęt budowlany (17,5 proc.), maszyny do produkcji tworzyw sztucznych i obróbki metali (12,6 proc.), sprzęt medyczny (5,1 proc.) i maszyny spożywcze (3,5 proc.). W tej grupie inne maszyny i urządzenia, jak np. windy, wytwornice kostek lodu, kontenery handlowe czy maszyny dziewiarskie to 33,6 proc. rynku. Jak zauważa ZPL, maszyny, w znacznie większym stopniu niż pojazdy, są finansowane pożyczką i dominuje tu sprzęt nowy.

Prognozy na 2024 rok

Paweł Pach wskazuje, że branża mocno liczy na pozytywny przełom w 2024 r. dzięki dopuszczeniu formy dokumentowej (nie tylko pisemnej) jako równoprawnej podczas zawierania umowy leasingu. Dzięki temu finansowanie zewnętrzne ma stać się dla przedsiębiorcy wygodniejsze.
– Branża czeka na ten krok, jest odpowiednio przygotowana i zdeterminowana – powiedział prezes PKO Leasing.

Jednak 2024 rok niesie za sobą zmiany, które mogą mieć negatywne konsekwencje dla branży. – Zmiany prawne, które weszły w życie 7 stycznia 2024 r. wpłyną na proces ofertowania i finansowania klientów działających na zasadzie jednoosobowej działalności gospodarczej. W szczególny sposób dotyczy to rolników, czyli osób fizycznych prowadzących gospodarstwo rolne. Rolnikom ograniczony został dostęp do finansowania, a na firmy leasingowe nałożono szereg dodatkowych wymagań. Może to prowadzić do wyraźnego zwiększenia kosztów tego produktu. Z perspektywy naszych klientów, działanie to jest nierynkowe i wprowadza w tym segmencie duże turbulencje – dodaje Paweł Pach.

7 stycznia zaczęły obowiązywać regulacje Ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 roku o konsumenckiej pożyczce lombardowej.

2023 rok przyniósł również znaczący wzrost cen przedmiotów umów, co podniosło wartość całego rynku leasingu. Jak prognozują eksperci ZPL, w 2024 r. ceny finansowanych środków trwałych nie będą już rosły tak dynamicznie. Oczekiwania branży na dalsze, dwucyfrowe wzrosty rynku są oparte przede wszystkim na realnym zapotrzebowaniu inwestycyjnym przedsiębiorstw w odpowiedzi na możliwości i oczekiwania wzrostowe gospodarki, w środowisku spadających stóp procentowych i malejącego kosztu usług finansowych.

Branża leasingowa liczy też na zmiany systemowe, które umocnią jej pozycję na rynku, czyli np. uznanie leasingu (także operacyjnego) za dopuszczalną formę wspierającą absorbcję środków unijnych we wszystkich programach unijnych. Istotne dla branży jest nieustanne zabieganie o cyfryzację leasingu, rozumianą jako faktyczna digitalizacja procesu pozyskania finansowania w formie leasingu od samego wniosku składanego przez leasingobiorcę, poprzez jego obsługę – w znacznej części zautomatyzowaną – aż do zawarcia umowy, jej obsługę i rozliczenie.

ZPL wskazuje również na niezłe nastroje polskich przedsiębiorców, mimo, że wojna w Ukrainie przyniosła wyraźny spadek odczytów PMI. Jak zauważają przedstawiciele organizacji, równocześnie poprawiał się jednak szerszy indeks koniunktury GUS, który w większym stopniu uwzględnia oceny mniejszych i średnich firm.

Prognozy ZPL wskazują, że, pomijając nieruchomości, łącznie aktywa sfinansowane przez firmy leasingowe w 2024 r. mogą przekroczyć ponad 118 mld złotych. Według ekspertów organizacji, ten rok przyniesie rozwój gospodarczy oparty na mocnych wydatkach konsumentów i rosnących inwestycjach firm, co wyraźnie będzie wspierało wyniki rynku leasingu.

Informacje ZPL pochodzą ze sprawozdań firm członkowskich oraz organizacji współpracujących. Dzięki temu łącznie z doszacowaniem, jak informuje organizacja, jej raporty obejmują 100 proc. polskiego rynku. Organizacja skupia 32 firmy leasingowe oraz Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów.

ikona lupy />
Badanie ws. dostępu przedsiębiorstw do finansowania (SAFE) – grudzień 2023 / Media / Komisja Europejska