Zdaniem Tomasza Chłonia, który ma za sobą karierę dyplomatyczną, jako ambasador RP w Estonii i na Słowacji, NATO reaguje dziś szybciej i na szerszą skalę niż to miało miejsce w poprzednich dekadach. Ponadto, warta podkreślenia jest też solidarność Zachodu wobec napaści Rosji na Ukrainę i prowadzonej przeciwko niej wojny. Nie ma ona precedensu w historii NATO i Unii Europejskiej, a wiele przemawia za tym, by uznać, że mimo wysiłków Rosji jedność da się utrzymać.

Jeśli chodzi o bezpieczeństwo Polski, ostatnie lata zostały niestety w dużej mierze zmarnowane. Podobnie, jak możliwości wiążące się z członkostwem w Unii Europejskiej, których nie wykorzystujemy w pełni.

O tych wszystkich problemach z ambasadorem Tomaszem Chłoniem rozmawiał w studio DGP SGH podczas Europejskiego Forum Nowych Idei Mariusz Sielski, rzecznik SGH.

Reklama