Większość firm usługowych w styczniu źle oceniała sytuację. Wskaźnik koniunktury wynosił minus 7,8 pkt, a aż jedna piąta przedsiębiorców zgłasza pogorszenie swojej kondycji – wynika z opublikowanych wczoraj wyników badań przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny.
„Bieżący popyt oraz sprzedaż oceniane są mniej niekorzystnie niż w grudniu. Diagnozy sytuacji finansowej są negatywne, zbliżone do notowanych przed miesiącem. Przewidywania w tym zakresie są mniej pesymistyczne. Odnotowywany jest dalszy wzrost opóźnień płatności za wykonane usługi. Dyrektorzy jednostek zapowiadają ograniczenie zatrudnienia” – tak swoje badanie w części poświęconej usługom podsumowują analitycy GUS.
Szczególnie słabo sytuacja wygląda w tych firmach, które nie mogą działać lub funkcjonują w ograniczonym zakresie ze względu na pandemię. Najgorzej jest w zakwaterowaniu: wskaźnik koniunktury to teraz minus 64,5 pkt, niewiele lepiej niż w czasie wiosennego lockdownu. Wtedy oceny były złe, bo pandemia była dla wszystkich dużą niewiadomą, a ograniczenia z nią związane szokiem dla przedsiębiorców. Dziś to raczej zniechęcenie i zmęczenie przedłużającym się lockdownem.

Treść całego artykułu można przeczytać w środowym wydaniu DGP oraz w eDGP.

Reklama
ikona lupy />