Sposób ustalania wartości bufora O-SII nie podlega harmonizacji w Unii Europejskiej. W związku z tym KNF posiada własną metodykę określania wysokości bufora, podano w komunikacie.

"Po przeprowadzeniu przeglądu adekwatności wskaźnika bufora O-SII i przeprowadzeniu postępowań administracyjnych, podmiotom, których dotychczasowa kwalifikacja miałaby ulec zmianie, dostarczono decyzje administracyjne wydane przez KNF w dniu 29 października 2020 r. Jeden dodatkowy bank został zidentyfikowany jako O-SII. W przypadku innego banku została zmniejszona wysokość wskaźnika bufora OSII" - czytamy w komunikacie.

Pozostałe banki zostały zobowiązane do utrzymywania bufora O-SII w wysokości zgodnej z decyzjami KNF wydanymi w latach poprzednich zarówno na zasadzie indywidualnej, jak i skonsolidowanej - wyjątkiem jest SGB-Bank, który nadal jest zobowiązany do utrzymywania bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym na zasadzie indywidualnej. Wynika to z faktu, że bank nie tworzy grupy kapitałowej podlegającej konsolidacji ostrożnościowej, podano także.

Ostateczny rozkład nałożonych lub utrzymanych buforów O-SII (na podstawie danych z 31 grudnia 2019 r.) przedstawia poniższa tabela.