Według banku, realizacja transakcji w sposób zapewniający osiągnięcie zakładanego przez bank efektu ekonomicznego jest obecnie znacząco utrudniona.

"Getin Noble Bank S.A. informuje, że zakończył proces analizy ofert niewiążących otrzymanych od 11 inwestorów. Deklarowany popyt ze strony inwestorów przewyższył rozważaną przez bank wielkość emisji. Jednocześnie bank wskazuje, że zaproponowane w ofertach warunki finansowe nie odzwierciedliły w pełni jego oczekiwań" - czytamy w komunikacie.

"Ponadto, z uwagi na inne czynniki zewnętrzne, w tym te wskazywane przez aranżera, dotyczące aktualnego otoczenia rynkowego, realizacja transakcji w sposób zapewniający osiągnięcie zakładanego przez bank efektu ekonomicznego jest obecnie znacząco utrudniona" - czytamy dalej.

Niezależnie od powyższego GNB zapowiedział, że będzie kontynuował działania zmierzające do realizacji transakcji sekurytyzacji syntetycznej portfela kredytów hipotecznych CHF i w najbliższym możliwym terminie planuje ponownie zwrócić się do potencjalnych inwestorów z propozycją udziału w takiej transakcji, przy czym aktualne pozostają zastrzeżenia mówiące o tym, że jej powodzenie, w tym osiągnięcie oczekiwanego wpływu na współczynniki kapitałowe uzależnione jest od wielu czynników zewnętrznych, na które bank nie ma wpływu, i które z uwagi na obecne otoczenie są trudne do przewidzenia.

Po zakończeniu fazy analizy ofert niewiążących rozwiązana została umowa z dotychczasowym aranżerem transakcji (J.P. Morgan Securities), podano także.

W listopadzie ub.r. Getin Noble Bank poinformował, że podjął uchwałę o wyrażeniu zgody na przejście do etapu realizacji transakcji sekurytyzacji syntetycznej portfela kredytów hipotecznych CHF o minimalnym zakładanym wolumenie na poziomie 750 mln CHF, które ma na celu przeniesienie ryzyka kredytowego portfela.

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na GPW.