Jak informuje BIK w okresie styczeń - kwiecień 2021 r. już ponad połowa (53 proc.) wartości udzielonych kredytów dotyczy przedziału kwotowego powyżej 350 tys. zł, w którym kredyty powyżej 500 tys. zł stanowiły 24,1 proc.

“Wysokie dodatnie dynamiki sprzedaży kredytów mieszkaniowych zarówno w ujęciu liczbowym, jak i wartościowym dotyczyły tylko kredytów z dwóch przedziałów tj.: od 350 do 500 tys. zł i powyżej 500 tys. zł. (...) W pozostałych przedziałach zarówno w ujęciu liczbowym, jak i wartościowym dynamiki nie przekroczyły (+5 proc.)” - czytamy w komunikacie BIK.

Jak dodaje BIK kwiecień br. to kolejny miesiąc, w którym kredyty mieszkaniowe odnotowują dodatnie dynamiki sprzedaży. Utrwaliła się już niewątpliwie hossa w tym segmencie finansowania. Widać to w średniej wartości udzielanego kredytu, która w kwietniu 2021 r. osiągnęła rekordowe 318,35 tys. zł i była wyższa o 6,6 proc. od średniej z kwietnia 2020 r.

Według BIK wartość kredytów mieszkaniowych w kwietniu tego roku wzrosła o 41,1 proc, w stosunku do kwietnia roku poprzedniego a pod względem liczby udzielonych kredytów dynamika również była dodatnia i wyniosła 32,4 proc.