"Puls Biznesu" powołuje się na dane Związku Banków Polskich (ZBP), z których wynika, że o 50 proc. zwiększyła się w pierwszych sześciu miesiącach 2021 r. liczba spraw sądowych dotyczących walutowych kredytów hipotecznych. Jak tłumaczy gazeta, "opierają się one na statystykach 14 instytucji, które na koniec czerwca uwikłane były w 58,5 tys. procesów". "PB" podaje, że w końcu grudnia 2020 r. takich postępowań było 39 tys.

"Koresponduje to z danymi siedmiu największych banków, które w swoich raportach za pierwsze półrocze 2021 r. poinformowały już o wzroście liczby procesów o 26-114 proc. (w zależności od banku), czyli łącznie o 12,1 tys." - czytamy.

Jak pisze "PB", z danych ZBP wynika, że w pierwszej połowie 2021 r. prawomocnie skończyło się 213 sporów sądowych. "Nie odbiega to szczególnie od statystyk lat ubiegłych. Od 2017 r. prawomocnie skończyło się łącznie 1867 procesów. Licząc od października 2019 r. - kiedy to zapadło orzeczenie TSUE w sprawie państwa Dziubaków – 668" - napisano.

Gazeta przypomina, że 74 proc. spraw frankowych rozstrzygniętych w roku 2017 i później skończyło się korzystnie dla banków. Zdaniem "PB", wyrok TSUE z października 2019 r. "to jednak istotna cezura czasowa".

Reklama

"Po wyroku TSUE z dnia 3 października 2019 r. można liczbę rozstrzygnięć korzystnych dla banków oszacować na 299, czyli 45 proc. Zaznaczyć jednak należy, iż odnotowujemy niestety zmniejszanie się liczby wyroków korzystnych dla banków" - powiedział cytowany przez "PB" wiceprezes ZBP Tadeusz Białek.

Jak zauważa "Puls Biznesu" i banki, i frankowicze czekają na posiedzenie pełnego składu izby cywilnej Sądu Najwyższego, które ma odpowiedzieć na sześć pytań w sprawie kredytów frankowych, jakie postawiła pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska. Zaplanowane jest ono na 2 września 2021 r.