Reklama

"150 mln zł zysku netto w III kw. 2021

• wskaźnik ROE za III kw. 2021 wyniósł 9,1% [wobec 5,1% rok wcześniej]

• wskaźnik C/I za III kw. 2021 wyniósł 42,9% [wobec 45,7% rok wcześniej]

• koszt finansowania (CoF) zmniejszył się z 0,44% w III kw. 2020 do 0,14% w III kw. 2021" - czytamy w prezentacji wynikowej.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 703,52 mln zł wobec 683,12 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 189,59 mln zł wobec 169,1 mln zł rok wcześniej.

"W III kw. 2021 wynik z tytułu odsetek był w mniejszym stopniu niż w I i II kw. 2021 obciążony negatywnym wpływem kosztu bieżących zwrotów prowizji od wcześniejszych spłat kredytów konsumenckich ('małe TSUE'). Koszt ten wyniósł 51 mln zł w III kw. 2021 wobec 71 mln zł w II kw. 2021 i 61 mln zł w I kw. 2021. Niższy poziom kosztu bieżących zwrotów prowizji wynikał głównie z niższego niż w poprzednich dwóch kwartałach, poziomu wewnętrznych konsolidacji pożyczek gotówkowych" - czytamy dalej.

W III kw. 2021 marża odsetkowa wyniosła 3,77% (+0,06 pkt proc. r/r).

Wskaźnik Tier I ukształtował się na poziomie 13,48% oraz TCR na poziomie 15,3%. Bank zwrócił uwagę na dużą nadwyżkę ponad minima regulacyjne: dla Tier I 498 pb (2 373 mln zł), dla TCR 480 pb (2 291 mln zł).

Aktywa razem banku wyniosły 78,2 mld zł na koniec III kw. 2021 r. wobec 78,64 mld zł na koniec 2020 r.

W III kw. 2021 r. koszty działania wyniosły 394 mln zł i zmniejszyły się o 3% r/r, podano także w prezentacji.

W I-III kw. 2021 r. bank miał 382,29 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 431,58 mln zł straty rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2021 r. wyniósł 329,65 mln zł wobec 402,75 mln zł straty rok wcześniej.

Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management. Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r.

(ISBnews)