EBC cztery razy w roku publikuje Bank Lending Survey, w którym ocenia warunki udzielania kredytów stosowane przez banki komercyjne w strefie euro. Z najnowszego raportu wynika, iż w ostatnich trzech miesiącach ubiegłego roku banki znacznie bardziej restrykcyjnie podchodzą do udzielania zarówno kredytów korporacyjnych, jak i prywatnych (konsumpcyjnych i mieszkaniowych).

Jak ocenia Europejski Bank Centralny podobnie będzie w najbliższych miesiącach. „W pierwszym kwartale 2023 banki ze strefy euro spodziewają się dalszego zaostrzania kryteriów kredytowych” – czytamy w komunikacie EBC.

W ocenie „De Tijd” powodem takiego stanu rzeczy jest spadek popytu na kredyty, co wynika m.in. z wyższych stóp procentowych. „Ze względu na niepewną sytuację gospodarczą firmy inwestują mniej, co zmniejsza zapotrzebowanie na kredyt inwestycyjny” – czytamy w gazecie.

Andrzej Pawluszek

Reklama