Dodano, że wymagane zmiany statutów zostały już zatwierdzone przez KNF i tym samym WIRON stał się wskaźnikiem referencyjnym stopy procentowej.

Jak informuje KNF, banki mogą również stosować wskaźnik referencyjny WIRON do określenia stopy oprocentowania kredytów konsumenckich lub hipotecznych.

Narodowa Grupa Robocza ds. reformy wskaźników referencyjnych (NGR) opublikowała w styczniu projekt rekomendacji w zakresie zasad i sposobów stosowania wskaźnika stopy procentowej WIRON (lub wskaźników z Rodziny Indeksów Składanych WIRON) przy zawieraniu nowych umów dla produktów w złotych bazujących na wskaźniku referencyjnym oferowanych przez podmioty rynku finansowego.

Jak podano w projekcie, NGR rekomenduje dla klientów indywidualnych m.in., aby dla kredytów z oprocentowaniem zmiennym obowiązywało oprocentowanie bazujące na wskaźniku WIRON 1M Stopa Składana.

Reklama

Jak wyjaśniono w projekcie rekomendacji, WIRON 1M Stopa Składana jest wskaźnikiem, który daje możliwość informowania o wysokości oprocentowania przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, dzięki czemu konsument ma zapewnioną z odpowiednim wyprzedzeniem informację o wysokości należnego oprocentowania i czas na zgromadzenie należnych środków.

We wrześniu ubiegłego roku Komitet Sterujący Narodowej Grupy Roboczej ds. reformy wskaźników referencyjnych zaakceptował tzw. mapę drogową procesu zastąpienia wskaźników referencyjnych WIBOR i WIBID przez indeks WIRON.

autor: Łukasz Pawłowski