Wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) Paweł Mirowski przypomniał, że tylko do końca 2023 r. (do 31 grudnia 2023 r.) Fundusz prowadzi nabór dla gmin zainteresowanych udziałem w programie antysmogowym "Czyste Powietrze". Dzięki temu otrzymują one benefity związane z realizacją tego programu.

Za pomoc w wypełnianiu wniosków?

"Aby zachęcić gminy do uczestnictwa w programie wprowadziliśmy nową zachętę finansową. To dopłata za pomoc w wypełnianiu i składaniu wniosków o płatność końcową i na ten cel przeznaczamy 121 mln zł" - poinformował Mirowski.

Reklama

Przypomniał, że już teraz gmina, która współpracuje z NFOŚiGW otrzymuje 150 zł za złożony wniosek o dofinansowanie na podwyższony lub najwyższy poziom dotacji (z wystawionym zaświadczeniem o dochodach) i 50 zł za wniosek o podstawowy poziom dofinansowania. Gmina otrzymuje również 25 zł, jeśli poinformuje wnioskodawcę o możliwości złożenia w banku wniosku o kredyt z dofinansowaniem na częściową spłatę kapitału.

Teraz też ryczałt za złożone wnioski

"Nowym elementem wsparcia, który ma pozwolić sprawniej rozliczyć beneficjentów programu, będzie ryczałt za złożone wnioski o płatność końcową w wysokości 150 zł po wypłacie końcowej na rzecz beneficjenta - za przekazany za pośrednictwem gminy do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - wniosek o płatność końcową. Większe zaangażowanie gmin w pomoc w wypełnianiu i składaniu wniosków o płatność przyczyni się do ich lepszej jakości, co będzie miało pozytywny wpływ na tempo ich rozpatrywania i wypłaty dotacji przez wojewódzkie fundusze" - wskazał wiceszef NFOŚiGW.

Kasa za punkt informacyjny

Samorządy przez rok od dnia zawarcia porozumienia lub aneksu z NFOŚiGW mogą otrzymać też do 35 tys. zł na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla swoich mieszkańców dedykowanego programowi "Czyste Powietrze". "Gminy, które zawierają porozumienia dotyczące prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego po raz pierwszy mogą ponosić i kwalifikować związane z tym koszty od 1 kwietnia 2023 r. Natomiast samorządy, które podpiszą aneksy na kolejny rok współpracy, będą miały pokrywane koszty kwalifikowane od następnego dnia po upływie okresu kwalifikowalności z porozumienia w brzmieniu dotychczasowym, do upływu roku od zawarcia aneksu" - wyjaśnił Paweł Mirowski.

Na uruchomienie i prowadzenie punktów konsultacyjno-informacyjnych zarezerwowano niemal 87 mln zł.

Konkurs dla najbardziej aktywnych gmin

Kolejnym benefitem - jaki wymienił wiceszef NFOŚiGW - są dodatkowe środki dla najbardziej aktywnych gmin na pokrycie kosztów związanych z wdrażaniem "Czystego Powietrza". Łącznie to 25 mln zł. Pieniądze są rozdzielana na podstawie rankingu, obejmującego okres od 1 kwietnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r., a wskaźnikiem aktywności samorządu jest liczba wniosków o dotacje złożonych z terenu danej gminy.

Mirowski dodał, że odrębne porozumienia zawierane są z gminami, które włączyły się lub włączą do końca br. w pilotaże dotyczące wsparcia operacyjnego potencjalnych beneficjentów podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania w programie i przyjmą rolę tzw. operatorów programu. "W tym przypadku, ze względu na większe zaangażowanie gmin w proces prowadzenia beneficjenta +za rękę+ przez cały proces w +Czystym Powietrzu+ - począwszy od wnioskowania o dotację, przez realizację przedsięwzięcia, aż do całkowitego rozliczenia dotacji – przygotowano specjalny wzór porozumienia zawierający, oprócz zadań dotyczących prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego, zadania gminy w roli operatora" - wskazał wiceszef NFOŚiGW.

Zaznaczył, że porozumienia w tej sprawie będą też zawierane do końca 2023 r. z chętnymi gminami z terenu województw małopolskiego i świętokrzyskiego. "Obecnie to już łącznie 50 zadeklarowanych gmin z podpisanymi dokumentami" - przekazał Mirowski.

Czym jest program "Czyste powietrze"?

Program "Czyste Powietrze" – z budżetem 103 mld zł – to największy program antysmogowy w Polsce. Właściciele domów jednorodzinnych mogą otrzymać środki na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła, a także na poprawę efektywności energetycznej budynku np. poprzez jego docieplenie. Do tej pory z programu skorzystało blisko 740 tys. osób, które zdecydowały się na inwestycje za ponad 20 mld zł. (PAP)

autor: Michał Boroń