Jednym z nich jest wyodrębnienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci rafinerii w Gdańsku do spółki celowej, w której 30% udziałów zostanie zbyte.

"W Europie i na świecie funkcjonuje wiele wydzielonych jednostek processingowych, a więc założenia środków zaradczych w tym zakresie, choć mogą być postrzegane jako trudne, są możliwe do realizacji w czasie wskazanym przez Komisję Europejską. Jako podmioty zobowiązane do wypełnienia postanowień remedies będziemy niewątpliwie korzystać przy realizacji powyższego z doświadczeń PKN Orlen, jakie ma on w swojej grupie kapitałowej, a w szczególności rafinerii w Republice Czeskiej. Natomiast równolegle do tego procesu mogą oczywiście toczyć się rozmowy z potencjalnymi podmiotami zainteresowanymi przejęciem 30% udziałów w tej spółce" - powiedział Majewski w rozmowie z ISBnews w trakcie Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

W jego ocenie, wydzielenie i zbycie udziałów gdańskiej rafinerii będzie zdecydowanie najpoważniejszym do realizacji spośród środków zaradczych umożliwiających przejęcie Lotosu przez PKN Orlen.

Proces przejęcia kapitałowego Grupy Lotos przez PKN Orlen został zainicjowany w lutym 2018 r., podpisaniem listu intencyjnego ze Skarbem Państwa, który posiada w gdańskiej spółce 53,19% głosów na walnym zgromadzeniu. W listopadzie 2018 r. PKN Orlen złożył w Komisji Europejskiej wstępną wersję wniosku o zgodę na koncentrację, a jego ostateczną wersję - na początku lipca 2019 r. Dodatkowo pod koniec sierpnia 2019 r. podpisane zostało porozumienie pomiędzy PKN Orlen, a Skarbem Państwa i Grupą Lotos określające ramową strukturę transakcji przejęcia gdańskiej spółki. 14 lipca 2020 r. PKN Orlen otrzymał od Komisji Europejskiej warunkową zgodę na przejęcie Grupy Lotos.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 29,49 mld zł w 2019 r.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,2 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.