Dotychczasowy system aukcyjny, zatwierdzony decyzją KE z 13 grudnia 2017 r. był przewidziany na okres od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2021 r.

"Pozytywna decyzja KE to dodatkowy czas dla przedsiębiorców na przygotowanie ofert do przyszłorocznych aukcji OZE. Mam nadzieję, że przyczyni się ona do jeszcze większej podaży zgłaszanych projektów" - powiedział wiceminister klimatu i środowiska, pełnomocnik rządu ds. OZE Ireneusz Zyska, cytowany w komunikacie.

Odpowiednie zmiany zostaną uwzględnione w obecnie procedowanym projekcie ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii i niektórych innych ustaw, który docelowo przewiduje wydłużenie tego mechanizmu również na okres po 2021 roku, zaznaczył także resort.

Dodatkowo, 28 grudnia br. opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów z 16 grudnia 2020 r. w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2021 r., podsumowano.

Reklama

>>> Polecamy: Krótka lista technologii, które okazały się bezużyteczne w 2020 roku