Dzięki tej inwestycji, operatorzy elektrowni będą mogli na bieżąco monitorować pracę hydrozespołów, zdalnie dokonywać odczytów stanu licznika przy pomocy smartfona lub tabletu, a w przypadku awarii któregoś z urządzeń, dostaną szczegółową informację umożliwiającą podjęcie natychmiastowej interwencji, podkreślono.

"Modernizacja systemu SPED pozwoli operatorom elektrowni przepływowych na łatwiejszą, bardziej komfortową i bezpieczną pracę. Dzięki bieżącym odczytom obniżymy też koszty związane z nieplanowanymi przestojami i naprawami" - powiedział wiceprezes PGE EO Paweł Mazurkiewicz, cytowany w komunikacie.

System SPED został uruchomiony w PGE EO ponad 15 lat temu. Jego zadaniem jest nie tylko dostarczanie podstawowych danych pomiarowych, ale również wsparcie operatora w podejmowaniu decyzji eksploatacyjnych. Wraz z rozwojem technologii informatycznej, konieczna stała się modernizacja systemu. Po trwających trzy lata pracach, zaktualizowany SPED został zaimplementowany w 23 elektrowniach przepływowych należących do PGE EO. Oprócz dotychczasowych funkcji związanych z monitoringiem, nowy system umożliwia pełną archiwizacje danych, obrazowanie ich w postaci obrazów sumarycznych i raportów rozliczeniowych. SPED został wzbogacony również o moduł raportowy, pozwalający na zestawienie produkcji lub zużycie energii elektrycznej w wybranym okresie wraz z możliwością eksportowania danych do zewnętrznego oprogramowania, podsumowano.

Należąca do grupy kapitałowej PGE spółka PGE EO jest obecnie największym producentem zielonej energii Polsce. Posiada 17 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych, 4 elektrownie szczytowo-pompowe oraz 5 farm fotowoltaicznych. Łączna moc zainstalowana wszystkich obiektów wynosi 2 326,25 MW.

Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25% a sprzedaży do odbiorców końcowych - 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)