Jak poinformował w piątek URE, zwycięskie oferty złożyły PGE Energia Ciepła i Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja. Wsparcie uzyskały nowe jednostki kogeneracji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej ok. 238 MW, które dopiero zostaną wybudowane. Premia będzie wypłacana w latach 2023–2039.

Maksymalna ilość energii elektrycznej, która mogła zostać objęta premią wynosiła 72 TWh, a maksymalna wartość tej premii to ponad 8,6 mld zł. Wyniki naboru oznaczają, że jednostki kogeneracji wykorzystały niecałe 11 proc. możliwego do rozdysponowania wsparcia.

Kogeneracja, czyli produkcja w skojarzeniu polega na jednoczesnym wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła. Zaletą takiego procesu jest znacznie większy stopień wykorzystania energii pierwotnej zawartej w paliwie do produkcji energii elektrycznej i ciepła. Jak przypomina URE, efektywność energetyczna systemu skojarzonego może być nawet o 30 proc. wyższa niż w procesie oddzielnego wytwarzania energii elektrycznej w elektrowni kondensacyjnej i ciepła w kotłowni.