"Dług faktycznie dotyczy głównie aktywów węglowych. Naturalne byłoby, gdyby był traktowany na równi z korzyściami, czyli wartością samych aktywów. Dzisiaj nie wskażemy, czy możemy liczyć na pełne oddłużenie. Będzie to wynikiem analiz i wyceny aktywów" - powiedział Dąbrowski podczas telekonferencji.

Podkreślił, że to na poziomie rządu zostanie podjęta decyzja kierunkowa

"Każdy złoty długu z bilansu mniej zwiększa nasze możliwości inwestowania w źródła zero- i niskoemisyjne. Mam nadzieję, że jak najwięcej tego długu znajdzie się w Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego, przypisane do naszych aktywów węglowych" - dodał prezes.

Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25% a sprzedaży do odbiorców końcowych - 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)