"W toku trwających postępowań administracyjnych EEP przedłożyła wyjaśnienia poparte opinią akredytowanej jednostki, które potwierdziły spełnienie przez EEP przesłanek uzasadniających otrzymanie pomocy publicznej" - czytamy w komunikacie.

EEP nie zamierza korzystać z przysługującego jej prawa do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zostaną przesłanie niezwłocznie do ministra klimatu i środowiska, podsumowano.

24 czerwca br. minister klimatu i środowiska wszczął wobec EEP postępowanie administracyjne w sprawie otrzymanej przez EEP pomocy publicznej w formie uprawnień do emisji CO2 do 2016 roku z tytułu zrealizowanych modernizacji bloków energetycznych w latach 2013-2016 o wartości ok. 170 mln zł.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews)