Poza projektem farmy fotowoltaicznej o mocy 14 MW, do spółki celowej zostaną sprzedane projekty farm fotowoltaicznych o mocy min. 20 MW, pola transformatora, stanowiska transformatora i rozdzielni SN dla farmy o maksymalnej mocy 13,86 MW, podano również.

Reklama

"Cena transakcji została ustalona na zasadach rynkowych. Pełne rozliczenie zostanie dokonane po nabyciu przez spółkę celową projektów dodatkowych oraz osiągnięciu przez te projekty dodatkowe prawomocnych pozwoleń na budowę. Columbus ma prawo odstąpić od umowy m.in.:

- w terminie do 22 września 2023 r. w przypadku braku nabycia projektów dodatkowych w okresie 14 dni od daty podpisania niniejszej umowy,

- w terminie do 31 grudnia 2024 r. w przypadku braku osiągnięcia prawomocnych pozwoleń na budowę projektów dodatkowych do 31 grudnia 2022 r." - czytamy w komunikacie.

Columbus Energy podaje, że jest liderem rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce. Spółka jest notowana na rynku New Connect.

(ISBnews)