Zysk netto okresu sprawozdawczego wyniósł 454 mln zł, podano.

"Wynik EBITDA w poszczególnych obszarach działalności:

Reklama

- Wydobycie: 268 mln zł,

- Wytwarzanie: 561 mln zł,

- Dystrybucja: 362 mln zł,

- Obrót: -301 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne sięgnęły 831 mln zł. Wskaźnik dług netto / EBITDA: 0,75.

Wybrane dane operacyjne:

- Produkcja węgla netto: 2,4 mln ton,

- Całkowite wytwarzanie energii elektrycznej netto: 6,9 TWh,

- Sprzedaż usług dystrybucji odbiorcom końcowym: 5,2 TWh,

- Sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym: 6,3 TWh.

W całym 2021 r. Enea odnotowała 1 679 mln zł zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej, 3 637 mln zł EBITDA przy 21 211 mln zł przychodów.

Nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne wyniosły w ub.r. 1 872 mln zł. Wskaźnik dług netto / EBITDA: 0,75.

"Wynik EBITDA w poszczególnych obszarach działalności:

- Wydobycie: 798 mln zł,

- Wytwarzanie: 1 602 mln zł,

- Dystrybucja: 1 393 mln zł,

- Obrót: -125 mln zł" - czytamy dalej.

Wybrane dane operacyjne grupy za 2021 r.:

- Produkcja węgla netto: 9,9 mln ton,

- Całkowite wytwarzanie energii elektrycznej netto: 26,4 TWh,

- Sprzedaż usług dystrybucji odbiorcom końcowym: 20,3 TWh,

- Sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym: 24,5 TWh.

Jednostkowe przychody ze sprzedaży oraz inne dochody wyniosły w ub.r. 7 407 mln zł, EBITDA to -290 mln zł, a zysk netto: 460 mln zł.

Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w raportach okresowych za rok 2021, których publikację zaplanowano na 23 marca 2022 roku.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews)