Nowa droga krajowa planowana jest pomiędzy Lubiatowem a drogą S6 na węźle Łęczyce. Planowana jest wstępnie jako jednojezdniowa droga klasy GP o długości ok. 35 km. Założono 30 miesięcy od podpisania umowy na dokumentację do podpisania umowy typu Projektuj i Buduj - napisał portal.

W ramach opracowania ma powstać dokumentacja geologiczna i środowiskowa, w tym raport o oddziaływaniu na środowisko, w podziale na dwa zadania: od elektrowni jądrowej do drogi wojewódzkiej nr 213 w pobliżu Choczewa oraz od drogi wojewódzkiej do drogi S6.

Reklama

Według portalu uwzględniając opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę (ZRID), czas do rozpoczęcia robót należy szacować jako około 3,5 roku od podpisania umowy. To oznacza, że roboty budowlane będą mogły rozpocząć się wiosną 2026 r. Droga powinna być gotowa do końca 2026 roku, aby można było rozpocząć prace przy budowie elektrowni jądrowej.

Pod koniec marca br. spółka Polskie Elektrownie Jądrowe poinformowała, że do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska został złożony raport środowiskowy dotyczący pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. GDOŚ będzie prowadzić postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej.

W grudniu 2021 r. PEJ wskazały nadmorską lokalizację Lubiatowo-Kopalino w gminie Choczewo jako preferowaną. Podstawą do wskazania były wyniki badań środowiskowych i lokalizacyjnych, które wykazały, że lokalizacja spełnia wszystkie wymagania środowiskowe stawiane tego typu obiektom i jest bezpieczna dla mieszkańców.

Zgodnie z Programem Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ) Polska planuje budować nowoczesne, ale sprawdzone i duże reaktory typu PWR. W Polityce Energetycznej Polski do 2040 r. zakłada się, że w 2033 r. uruchomiony zostanie pierwszy blok polskiej elektrowni jądrowej o mocy ok. 1-1,6 GW. Kolejne bloki będą wdrażane co dwa-trzy lata, a cały program jądrowy zakłada budowę sześciu bloków o mocy do 9 GW.

Zgodnie z deklaracjami przedstawicieli rządu decyzja o wyborze technologii, w której powstaną elektrownie, ma zapaść w 2022 r.