PKN Orlen przeprowadzi ofertę publiczną akcji połączeniowych skierowaną do akcjonariuszy PGNiG. Zgodnie z planem połączenia, akcjonariuszom PGNiG, w zamian za posiadane przez nich akcje PGNiG, zostaną przyznane w związku z połączeniem akcje połączeniowe w stosunku: 0,0925 akcji PKN Orlen za 1 akcję PGNIG, podały spółki w osobnych komunikatach.

Finalizacja połączenia październiku-listopadzie 2022 r.

Walne zgromadzenie PKN Orlen, które zdecyduje o połączeniu z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem (PGNiG) odbędzie się we wrześniu, a walne zgromadzenie PGNiG w październiku 2022 roku, natomiast połączenie zostanie zarejestrowane i sfinalizowane w październiku-listopadzie 2022 roku, podał PKN Orlen.

"Przewiduje się, że walne zgromadzenia Orlen i PGNIG odbędą się odpowiednio we wrześniu i październiku 2022, a połączenie zostanie zarejestrowane i sfinalizowane w październiku / listopadzie 2022" - czytamy w prezentacji inwestorskiej dotyczącej połączenia PKN Orlen i PGNiG.

Reklama

29 Lipca 2022 r. PKN Orlen i PGNiG uzgodniły i zawarły plan połączenia, przewidujący parytet wymiany akcji w stosunku 1:0,0925. W wyniku proponowanej transakcji zostanie wyemitowanych do 534 mln nowych akcji serii F PKN Orlen, przeznaczonych dla dotychczasowych akcjonariuszy PGNiG.

Po finalizacji transakcji udział Skarbu Państwa w połączonym koncernie ma wynieść ok. 52%, w porównaniu do 27,52% obecnie i ok. 36% po połączeniu z Grupą Lotos.

Kapitalizacja rynkowa (według wycen na 28 lipca br.) wzrosłaby do ok. 87 mld zł, w porównaniu do 47 mld zł (PKN Orlen plus Grupa Lotos) i 34,7 mld zł (PGNiG) obecnie.

Połączenie ustabilizuje przychody i przepływy zintegrowanego koncernu

Włączenie PGNiG do zintegrowanego koncernu PKN Orlen ustabilizuje wyniki finansowe PGNiG, które posiada mocną ekspozycję na zmiany cen ropy i gazu w związku z dominującą rolą segmentu wydobycia, podał PKN Orlen. Z kolei segment dystrybucji gazu PGNiG, z potencjałem do dalszego wzrostu, umożliwi osiąganie stabilnych, nieuzależnionych od koniunktury przepływów finansowych, zapewniających środki niezbędne do finansowania inwestycji.

"Dowodzimy, że skutecznie realizujemy projekty, które wzmacniają polski sektor energetyczny, budują jego odporność na wstrząsy rynkowe i umacniają niezależność od dostawców surowców. To podejście się nie zmieni. Tworzenie silnych koncernów o zróżnicowanych, komplementarnych obszarach działalności to nie tylko międzynarodowy standard, ale także konieczność z punktu widzenia wyzwań transformacji energetycznej i powodzenia dalszego rozwoju naszej gospodarki. Dlatego tak ważne jest umiejętne realizowanie strategicznych założeń. Dla nas to przede wszystkim inwestycje w kierunku zero- i niskoemisyjnych źródeł energii, a co za tym idzie modernizacja sektora energetycznego Polski i całego regionu. Wykorzystując silne strony każdej ze spółek, przeznaczymy środki niezbędne dla inwestycji w kolejne perspektywiczne obszary działalności. W ten sposób budujemy trwałą wartość dla akcjonariuszy, klientów i lokalnych społeczności" - powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie.

"Działalność PKN Orlen, Grupy Lotos i GK PGNiG dopełnia się w wielu obszarach. Mamy szeroki portfel koncesji poszukiwawczych i wydobywczych, inwestujemy w alternatywne źródła energii, rozwijamy sektor ciepłowniczy. Posiadamy rozbudowaną sieć dystrybucyjną i instalacje magazynowe dla gazu ziemnego. Łącząc doświadczenia i kapitał obu podmiotów, znacznie poszerzymy ofertę dla naszych klientów zarówno biznesowych jak i indywidualnych. Jako jeden koncern zyskamy także zupełnie nową pozycję negocjacyjną - zarówno w przypadku zakupu surowców, jak i wejścia na międzynarodowy rynek obrotu paliwami i energią. Połączenie to także nowe szanse rozwoju zawodowego w koncernie o silnej, międzynarodowej pozycji. Pracownicy PGNiG swoim doświadczeniem i wiedzą będą wspierać rozwój centrów kompetencyjnych, w szczególności z obszaru poszukiwania i wydobycia węglowodorów, dystrybucji i magazynowania gazu oraz wytwarzania ciepła i energii elektrycznej" - dodała prezes PGNiG Iwona Waksmundzka-Olejniczak.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 69 964 mln zł w 2021 r.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 131,5 mld zł w 2021 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.