Ruszają prace mające na celu modernizację i rozbudowę Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Lubiatów - drugiej co do wielkości w Polsce. Planowany efekt inwestycji to dodatkowe 3,4 mld m sześc. gazu ziemnego oraz 510 tys. ton ropy w okresie 2024-2043 to . Prace mają być zrealizowane w ciągu 24 miesięcy - poinformowało Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG).

Rozbudowa kopalni została podzielona na dwie części. Na wykonawcę pierwszej z nich, pod nazwą "Rozbudowa KRNiGZ Lubiatów w celu zwiększenia możliwości produkcyjnych ze złoża Międzychód", PGNiG wybrało spółkę Torpol Oil and Gas sp. z o.o. Wykonawcą drugiej części przedsięwzięcia (budowa rurociągu relacji Węzeł Sątopy - Mieszalnia Gazu Grodzisk) została spółka Tesgas SA.

"Projekt przewiduje podłączenie nowego odwiertu eksploatacyjnego ze złoża Międzychód, rozbudowę i modernizację instalacji oraz budowę 21-kilometrowego gazociągu mającego na celu stworzenie możliwości przesłania uzdatnionego gazu ziemnego z Ośrodka Centralnego KRNiGZ Lubiatów do Mieszalni Gazu Grodzisk" - podało PGNiG w piątkowej informacji.

Zakończenie prac budowlano-montażowych planowane jest na rok 2024.

Reklama

Wyjaśniono, że głównym efektem prac będzie prawie dwukrotne zwiększenie ogólnych możliwości produkcyjnych gazu ziemnego, do poziomu około 55 tys. m sześc. gazu zaazotowanego na godzinę. Samo podłączenie odwiertu oznaczonego jako Międzychód-8H umożliwi pozyskanie w okresie najbliższych 20 lat dodatkowego miliarda m sześc. gazu ziemnego oraz 160 tys. ton kondensatu. Realizacja inwestycji pozwoli także ustabilizować poziom wydobycia ropy naftowej oraz wydłuży okresu funkcjonowania kopalni o 15 lat - zaznaczono.

"Własne wydobycie węglowodorów i udostępnianie nowych zasobów jest jednym z filarów bezpieczeństwa energetycznego kraju, dlatego w pełni wykorzystujemy każdą możliwość zwiększenia lub ustabilizowania wydobycia gazu i ropy naftowej. Rozpoczęta rozbudowa KRNiGZ Lubiatów jest konsekwencją długofalowej strategii oraz sprawnego procesu decyzyjnego. Jesteśmy świadomi aktualnych wyzwań, dlatego systematycznie realizujemy inwestycje zwiększające bezpieczeństwo" – podkreśliła prezes PGNiG Iwona Waksmundzka-Olejniczak.

KRNiGZ Lubiatów oprócz ropy naftowej i gazu ziemnego produkuje między innymi siarkę oraz energię elektryczną. Gaz ziemny z kopalni zasila m.in. jeden z największych zakładów energetycznych regionu - elektrociepłownię w Gorzowie Wielkopolskim.

Kopalnia obsługuje wydobycie ze złóż: Lubiatów, Międzychód i Grotów, zlokalizowanych na granicy województw lubuskiego i wielkopolskiego. Ich zasoby wydobywalne oszacowano na 7,3 mln ton ropy naftowej i 7,3 mld m sześc. gazu ziemnego zaazotowanego. Do tej pory wyeksploatowano 2,86 mln ton ropy naftowej i 2,34 mld m sześc. gazu.(PAP)

autor: Anna Bytniewska