"Środki z Pożyczki Columbus może przeznaczyć na sfinansowanie kosztów budowy wskazanych w umowie projektów farm fotowoltaicznych, realizowanych przez spółki z grupy kapitałowej Columbus" - czytamy w komunikacie.

Transze pożyczki wypłacane będą po spełnieniu warunków związanych z przeniesieniem udziałów (w ramach grupy kapitałowej) niektórych spośród spółek, w ramach których budowane będą farmy fotowoltaiczne, ustanowieniu zabezpieczeń pożyczki oraz przedłożeniu dokumentów projektowych potwierdzających przygotowanie do realizacji projektów farm fotowoltaicznych finansowanych ze środków z pożyczki.

Reklama

Columbus zobowiązał się spłacić pożyczkę wraz z należnymi odsetkami co do zasady w terminie 2 lat od dnia wypłaty pierwszej transzy na rachunek Columbus. Umowa przewiduje również warunki wcześniejszej spłaty pożyczki na żądanie pożyczkodawcy. Columbus ma również prawo do wcześniejszej spłaty zarówno w całości, jak i w części odpowiednio w odniesieniu do każdej z transz.

Columbus Energy podaje, że jest liderem rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce. Spółka jest notowana na rynku New Connect.

(ISBnews)