Strata operacyjna wyniosła 36,62 mln zł wobec 6,69 mln zł zysku rok wcześniej.

Reklama

"Na wyniku EBITDA spółka zanotowała stratę w wysokości 32 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 94,44 mln zł w II kw. 2022 r. wobec 174,43 mln zł rok wcześniej.

"Podstawowa linia biznesowa, czyli sprzedaż bezpośrednia, przyniosła nam słaby wynik w drugim kwartale 2022 r. Pierwszy raz odnotowujemy tak znaczącą stratę, jednak jest to bezpośrednie pokłosie zmian legislacyjnych, które zaszły 1 kwietnia bieżącego roku. Rynek zatrzymał się przez nową ustawę, a wojna w Ukrainie, galopująca inflacja i wysokie stopy procentowe dodatkowo powstrzymywały właścicieli domów przed decyzjami zakupowymi" - skomentował prezes Dawid Zieliński, cytowany w komunikacie.

"Przez ostatnie 4 miesiące mocno zoptymalizowaliśmy strukturę kosztów stałych i zmiennych, wiele zmian jest jeszcze w trakcie wdrożenia i transformacji. Ma to bardzo znaczący wpływ na marżę, w efekcie czego spodziewamy się powrotu do zyskowności z 2020 r. Zmniejszenie kosztów stałych i dokładniejsza kontrola kosztów zmiennych już dzisiaj przynoszą wymierne efekty, natomiast ich wartość i wpływ poznamy w podsumowaniu trzeciego kwartału" - dodał.

W I poł. 2022 r. spółka miała 55,82 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 10,52 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 319,62 mln zł w porównaniu z 328,05 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2022 r. wyniosła 39,06 mln zł wobec 8,65 mln zł zysku rok wcześniej.

Columbus Energy podaje, że jest liderem rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce. Spółka jest notowana na rynku New Connect.

(ISBnews)