Wysokie ceny gazu spowodowały spadek konsumpcji tego surowca o 11 proc. w I półroczu 2022 r. w 26 z 27 państw unijnych - stwierdzili eksperci w najnowszym wydaniu "Tygodnika Ekonomicznego PIE". Zwrócili uwagę, że zużycie energii elektrycznej "zredukowano jedynie w 18 krajach – w całej UE konsumpcja nieznacznie wzrosła o 0,1 proc.".

Jak dodali, w związku ze sztywnym popytem na energię elektryczną, niektóre państwa, w tym Francja, rozważają wprowadzenie dodatkowych rozwiązań promujących efektywność energetyczną w sektorach publicznym i prywatnym.

Z danych przedstawionych przez PIE wynika, że elektrownie gazowe w Polsce były w br. zastępowane energią wygenerowaną przez panele fotowoltaiczne (wzrost generacji o 101 proc. rdr), elektrownie wiatrowe (wzrost o 39 proc. rdr) oraz elektrownie na węgiel brunatny (wzrost o 6 proc. rdr). "Produkcja energii elektrycznej z gazu ziemnego spadła w okresie styczeń-wrzesień 2022 r. o 25 proc. rdr" - stwierdzono. Całkowita wielkość wytworzonej energii elektrycznej w Polsce wzrosła o 3 proc., a konsumpcja energii elektrycznej o 0,5 proc.

Z kolei w Niemczech wysokie koszty skłoniły przemysł do ograniczenia konsumpcji gazu średnio o 233 GWh/d (15 proc.) w tym roku – wynika z danych Federalnej Agencji do Spraw Sieci (BNetzA), które cytuje PIE. Według ekspertów wysokie ceny są niewystarczającą zachętą do ograniczenia konsumpcji do poziomu, który zagwarantowałby pełne bezpieczeństwo energetyczne zimą.

Reklama

Jedynym państwem UE, w którym zużycie gazu zwiększyło się, mimo wysokich cen, była Hiszpania. "Kraj ten, mający 6 funkcjonujących terminali LNG o przepustowości 49,1 mln ton LNG (ok. 63,8 mld m. sześć gazu ziemnego), mógł wykorzystać kryzys energetyczny do wzrostu eksportu gazu i produkowanej z niego energii elektrycznej" - zaznaczono.

Przypomniano, że we wrześniu br. cena gazu na hiszpańskiej PVB giełdzie była średnio o 20 proc. niższa niż na holenderskiej TTF czy niemieckiej THE. Zwrócono uwagę, że eksport gazu gazociągami z Hiszpanii wzrósł w okresie styczeń-wrzesień 2022 r. ponad trzykrotnie w porównaniu z 2021 r. (z 18,7 GWh/d do 69,0 GWh/d). Hiszpania zwiększyła też produkcję energii elektrycznej z gazu (o co najmniej 37 proc.) i eksport energii elektrycznej do Francji (o 27 proc.; import z Francji spadł o 46 proc. rdr, zmieniając Hiszpanię z importera w eksportera energii netto). "Wieloletnia strategia dywersyfikacji dostaw gazu do Hiszpanii przynosi jej obecnie wymierne korzyści" - podsumowano.

autorka: Magdalena Jarco

maja/ drag/