Bank oświadczenie w sprawie transakcji zamieścił w środę wieczorem w mediach społecznościowych. "PKO BP informuje, że dokonał operacji zakupu i sprzedaży akcji PKN Orlen, na której osiągnął zysk" - przekazał PKO BP na swoim koncie na Twitterze.

Spółka zapewniła, że "sprzedaż odbyła się w pełni transparentnej formule przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB), powszechnie stosowanej w przypadku zbycia znacznego pakietu akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie".

Bank dodał, że akcje nabyły wiarygodne krajowe i zagraniczne fundusze inwestycyjne z Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. "Bank w wyczerpujący sposób informował o zawartych transakcjach, zgodnie z najlepszymi praktykami rynkowymi" - podkreślono w oświadczeniu.

PKO Bank Polski kupił pod koniec września od Skarbu Państwa 14 mln 161 tys. 80 akcji PKN Orlen według kursu zamknięcia z dnia transakcji, czyli 53,40 zł za akcje. Jak wówczas przekazano, cena została pomniejszona o dyskonto ustalone na zasadach rynkowych. We wtorek bank ogłosił, że sprzedał ten sam pakiet akcji po cenie 50,50 zł za akcję, a "na ekonomiczny wynik transakcji wpływ mają postanowienia transakcji swapu przychodu całkowitego".

Reklama