Zgodnie z danymi GUS we wrześniu 2022 r. w krajowych portach przeładowano o 265,9 proc. więcej węgla i koksu w ujęciu rok do roku. W ciągu dziewięciu miesięcy od początku br. ich przeładunki wzrosły o 99,6 proc. względem analogicznego okresu 2021 r.

GUS podał że przeładunki ropy naftowej, łącznie z przetworami naftowymi, wzrosły we wrześniu o 76,5 proc. rdr. W okresie styczeń-wrzesień przeładunki ropy naftowej łącznie z przetworami naftowymi zwiększyły się o 31,8 proc. względem analogicznego okresu rok wcześniej.

Z informacji GUS wynika ponadto, że we wrześniu br. obroty ładunkowe w portach morskich wyniosły 10,3 mln ton, tj. o 34,9 proc. więcej niż rok wcześniej. W okresie styczeń–wrzesień br. przeładowano 83,7 mln ton ładunków, czyli o 18,5 proc. więcej niż przed rokiem.

autor: Łukasz Pawłowski

Reklama