"Jako PGNiG Obrót Detaliczny kupujemy energię elektryczną na Towarowej Giełdzie Energii. Tu obowiązują ceny rynkowe znacząco wyższe od tych, które są gwarantowane przez rząd. Dlatego w trosce o dobro naszych dotychczasowych klientów, jako odpowiedzialna firma proponujemy najbardziej korzystne dla nich rozwiązanie. Umowy z nowymi sprzedawcami zagwarantują naszym dotychczasowym Klientom – gospodarstwom domowym – kilkukrotnie niższą cenę niż ta, którą musiałby zaproponować PGNiG Obrót Detaliczny" – powiedział cytowany w komunikacie prezes PGNiG Obrót Detaliczny Henryk Mucha.

Jak wyjaśniono w komunikacie, zmiana sprzedawcy energii elektrycznej dla gospodarstw domowych odbędzie się automatycznie i nie wymaga od nich podejmowania żadnych działań, ponieważ zostaną objęci tzw. sprzedażą rezerwową (lub sprzedażą z urzędu). Tym samym będą oni mieli automatycznie zapewnione dostawy prądu bez żadnych przerw i dodatkowo w ustawowo gwarantowanej cenie.

PGNiG tłumaczy, że klienci mogą także samodzielnie wybrać nowego sprzedawcę energii elektrycznej i podpisać umowę na wybranych przez siebie warunkach. Jest to bezpłatne i nie powoduje żadnych komplikacji.

"Cały proces jest prowadzony w koordynacji z największymi spółkami zajmującymi się sprzedażą energii elektrycznej w Polsce, w tym m.in. PGE Polską Grupą Energetyczną, Eneą, Energą czy Tauronem" - wskazano.

Reklama

Proces zmiany sprzedawcy energii elektrycznej dotyczyć będzie także klientów biznesowych PGNiG Obrót Detaliczny, wpisanych do rejestru CEIDG, którzy automatycznie zyskają nowego sprzedawcę prądu od początku nowego roku.

"Dodatkowo, jeśli kwalifikują się do jednej z grup uprawnionych, mogą skorzystać z niższych, zamrożonych cen energii elektrycznej. Pozostali klienci biznesowi (spoza rejestru CEIDG) otrzymają stosowne pisma ws. rozwiązania umowy dotyczącej energii elektrycznej z PGNiG Obrót Detaliczny" - przekazała spółka.

autor: Łukasz Pawłowski