Czy w 2023 roku dodatek węglowy będzie ponownie wypłacany?

Według szefowej MKiŚ Anny Moskwy, rząd jeszcze nie podjął ostatecznej decyzji w kwestii przyznania po raz kolejny takiego wsparcia. Na razie sytuacja jest analizowana „pod kątem specyfiki rynku energii w Polsce, mechanizmów jego funkcjonowania, a także aktualnej sytuacji rynkowej".

„Obecnie sytuacja na rynku surowców energetycznych ustabilizowała się – nośniki źródeł energii są dostępne po akceptowalnych i ustabilizowanych cenach" – poinformowała ministra Moskwa. Tak enigmatyczna odpowiedź może zatem sugerować, że temat kolejnego dodatku węglowego pozostaje w grze. Trzeba się jednak liczyć z tym, że nastąpią zmiany w zasadach jego przyznawania i może on zostać uzależniony nie tylko od rodzaju źródła ogrzewania, ale też np. od kryterium dochodowego.

Reklama

Problematyczny sezon grzewczy 2022/23

W 2022 roku już w wakacje polskie składy węglowe świeciły pustkami, a nawet jeśli pojawiał się w nich opał, to było go niewiele i był potwornie drogi. Z pomocą wszystkim tym, którzy nie mieli innej możliwości zapewnienia sobie ogrzewania zimą, przyszło państwo. Każde gospodarstwo domowe, dla którego jedynym źródłem ogrzewania był kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy, mogło wystąpić o dodatek węglowy na zakup paliwa stałego: węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierającego co najmniej 85 proc. węgla kamiennego.

Kto mógł otrzymać dodatek węglowy?

Dodatek węglowy pierwotnie miał być jednorazowym świadczeniem pieniężnym w wysokości 3 tysięcy zł. Przy jego wypłacie nie obowiązywało kryterium dochodowe i przysługiwał on również tym gospodarstwom, które wcześniej zakupiły węgiel. Warunkiem otrzymania dodatku był wpis lub zgłoszenie odpowiedniego źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Wnioski można było składać w urzędach gminy lub miasta do 30 listopada 2022 roku, a samorządowcy mieli 60 dni na ich rozpatrzenie i wypłatę. W styczniu 2023 roku zakończono wypłaty dodatku węglowego za sezon grzewczy 2022/23.