Finansowanie energetyki jądrowej

Jak poinformowała Joanna Smolik z BGK, polski bank rozwoju jest gotów uczestniczyć w finansowaniu energetyki jądrowej w Polsce. Zaznaczyła, że dotyczy to zarówno SMR-ów, czyli małych reaktorów o mocy do 300 MW, jak i dużej elektrowni.

"Jako instytucja powołana do wspierania polskiej gospodarki, BGK jest gotowy oferować całą gamę instrumentów finansowych służących realizacji projektu, w tym finansowanie inwestycyjne, bieżące oraz instrumenty takie jak gwarancja" - powiedziała. "Jako bank rozwoju chcielibyśmy w takich projektach zaistnieć, nie wypierając jednak banków komercyjnych" - dodała. Zastrzegła, że BGK stara się nie mieć większościowych udziałów w projektach.

Reklama

"Chcemy być raczej bankiem domykającym finansowanie, a nie głównym finansującym. Jesteśmy też otwarci na współpracę z bankami komercyjnymi w zakresie struktur risk sharing" - zaznaczyła.

Podkreśliła, że BGK ma doświadczenie we współpracy przy dużych projektach infrastrukturalnych, w tym energetycznych, w dużych konsorcjach bankowych, włącznie z instytucjami zagranicznymi.

Pytana, na czym ta współpraca polega, Smolik wskazała, że m.in na uczestnictwie w konsorcjach zapewniających finansowanie, ale także we wspomnianej formule risk sharingu, tj. takiej współpracy, w której bank zagraniczny przejmuje ryzyko kredytowe projektu, a BGK dostarcza płynność w złotych.

Ile środków BGK przeznaczy na atom?

Dyrektor programu Bezpieczeństwo strategiczne w Banku Gospodarstwa Krajowego powiedziała, że pula środków, jaką bank zamierza przeznaczyć na finansowanie energetyki jądrowej w Polsce, nie została ściśle określona. Zaznaczyła, że apetyt BGK na finansowanie tej branży wynika z bieżącej analizy potrzeb rynkowych oraz oceny ryzyka branżowego.

"Oczywiście bank ma też formalne ograniczenia, jak np. wysokość kapitałów własnych, niemniej jednak kwoty, które może zaangażować, są znaczące" - wskazała. W jej ocenie udział BGK stanowi dla inwestorów czynnik komfortu zapewniający pewien poziom bezpieczeństwa. Ponadto - jak dodała – dla komercyjnych instytucji finansowych, a w szczególności tych zagranicznych, udział w projekcie lokalnego banku rozwoju potwierdza strategiczny charakter projektu oraz pozytywnie świadczy o jego zdolności kredytowej.

Przedstawicielka BGK została zapytana, czy bank prowadzi już rozmowy na temat finansowania z przedsiębiorstwami, które wyraziły chęć inwestowania w energię jądrową w Polsce. Wskazała, że BGK jest zainteresowany współpracą z każdym z podmiotów w zakresie wsparcia projektu różnymi instrumentami finansowymi. Zaznaczyła jednak, że każdy projekt, w którym uczestniczy BGK, podlega ocenie pod kątem zdolności kredytowej, a ponadto, co jest istotne w przypadku np. SMR-ów, musi wykazać się wydolnością technologiczną.

"Czekamy na pierwsze oddane do użytkowania instalacje, ponieważ na bazie postępów w ich realizacji będziemy przeprowadzać ocenę projektów realizowanych w Polsce" - poinformowała Smolik. Zaznaczyła też, że efektem realizacji zarówno SMR-ów, jak i dużych bloków jądrowych, ma być nie tylko dekarbonizacja energetyki, ale też eliminacja ubóstwa energetycznego oraz utrzymanie długoterminowej konkurencyjności polskiej gospodarki, dzięki zapewnieniu stałego dostępu do taniej i zdekarbonizowanej energii elektrycznej dla odbiorców indywidualnych, przemysłu oraz transportu.

Od początku 2022 r. finansowanie projektów z obszaru Bezpieczeństwo strategiczne w BGK wyniosło blisko 130 mld zł.

Decyzja środowiskowa ws. elektrowni jądrowej na Pomorzu

W piątek Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska opublikował decyzję środowiskową dla budowy i eksploatacji elektrowni jądrowej o mocy do 3750 MWe w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino na Pomorzu, której inwestorem i przyszłym operatorem ma być spółka Polskie Elektrownie Jądrowe. Wydanie decyzji środowiskowej otwiera drogę do uzyskania kolejnych koniecznych zgód administracyjnych, w tym decyzji lokalizacyjnej oraz pozwolenia na budowę. Muszą być one zgodne z ustaleniami i warunkami zawartymi w decyzji środowiskowej.

Z kolei w SMR-y, czyli małe reaktory jądrowe, których moc wynosi zazwyczaj nie więcej niż 300 MW, chce inwestować KGHM (wspólnie z amerykańskim NuScale Power), Orlen Synthos Green Energy, Last Energy Polska.

Bank Gospodarstwa Krajowego to polski bank rozwoju, jedyna taka instytucja w kraju - wspiera zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Polski. Według BGK, działania banku wpływają na powstawanie miejsc pracy, budowę mieszkań, rozwój infrastruktury i poprawę jakości powietrza. (PAP)

autorka: Ewa Wesołowska