W opublikowanym w piątek comiesięcznym podsumowaniu publikacji dotyczących międzynarodowego rynku węgla, przedstawiciele katowickiego oddziału ARP zauważyli, że "rynek węgla we wrześniu cechowało odbicie cenowe z wyższych poziomów niż w miesiącu poprzednim".

"Główne indeksy węgla wysokoenergetycznego drugi miesiąc z rzędu wykazały w krótkim terminie tendencję wzrostową na międzynarodowym rynku spot, niemniej jednak poziomy wrześniowych notowań były wciąż znacznie niższe od tegorocznych maksimów" - podano w opracowaniu.

Zapasy węgla ogółem w europejskich portach ARA (Amsterdam, Rotterdam, Antwerpia) w końcu września osiągnęły poziom 7 mln ton.

Indeks dzienny CIF ARA dla węgla o wysokiej wartości opałowej osiągnął w końcu września wartość 131,60 USD za tonę, indeks tygodniowy 129,68 USD za tonę (wzrost o 2,41 proc.), a indeks miesięczny 123,30 USD za tonę (wzrost o 4,76 proc.).

Reklama

"Wrześniowym notowaniom na europejskim rynku węgla wysokoenergetycznego sprzyjały wysokie ceny gazu ziemnego. Nastroje uczestników rynku kształtowały się głównie pod wpływem widma ograniczenia podaży gazu z Australii i Norwegii" - wskazują eksperci.

W Australii doszło do zakłóceń w produkcji skroplonego gazu ziemnego w następstwie kilkunastodniowej akcji protestacyjnej pracowników spółki Chevron, zaś w Norwegii prowadzono prace konserwatorsko-naprawcze na infrastrukturze gazowej. Wstrzymano wydobycie gazu ziemnego ze złoża Troll, jednego z największych z norweskich złóż na Morzu Północnym - czytamy w analizie.

Produkcja energii z węgla kamiennego w Niemczech w ostatnim tygodniu września wzrosła o blisko 60 proc. spadła natomiast ponad dwukrotnie generacja energii z wiatru, co również przełożyło się na wzrost notowań na rynku węgla w tym okresie - podano w opracowaniu ARP.